Ofte problemer med historisk backup

fredag 30. oktober 2015 av Øyvind Nyland

720 IT-engasjerte personer i 7 land bekrefter at mange bedrifter ofte har problemer med å aksessere og hente ut data fra legacy taper. Dette kommer frem i en undersøkelse vårt morselskap, Kroll Ontrack, har gjennomført i 7 europeiske land.

22 % av bedriftene har ikke mulighet til å lokalisere eller levere ut spesifikke historiske data hvis det skulle være behov for det i fremtiden. Ytterligere 30 % kunne ikke fortelle hvilke data som hadde blitt lagret i dataarkivet eller på taper.

Mange svært gamle medier

34 % lagrer flere enn 100 taper i sitt arkiv. 55 % har tape eldre enn 5 år og 21 % over 10 år. Selv om alder ikke er ensbetydende med datatap er det ikke usannsynlig at en kombinasjon av lese-/skrivefeil, dårlig oppbevaring og ikke fungerende eller fraværende tapesystemer skaper seriøs hodebry hvis man skulle trenge disse gamle dataene.

Mest vanlige problemer:

  • Nesten alle svarer at det ville ta for lang tid å finne ut hvilke data som var lagret på hvilken tape
  • 24 % mangler nødvendig backup infrastuktur eller selve systemene.
  • 43 % mener det er for vanskelig eller tar for lang tid å aksessere data fordi gammel hardware og software må tas i bruk igjen.
  • 18 % mener det er for dyrt å ha gamle system fortsatt operasjonelle
  • 7 % sier de magnetiske mediene er fysisk skadet

Resultatene viser tydelig at bedrifter som er avhengig av tapebaserte arkiv og backupsystemer må ha en løpende kvalitetssjekk på både tape og data for å unngå datahavarier.

Det er også et godt råd å lage et system med detaljert informasjon hvor data eksakt er lagret på hvilken tape. Dette er omfattende prosesser og det er tilsynelatende et behov for raske og enkle katalogiseringsløsninger blant mange bedrifter.