Go to Top

Noen rariteter med viktige data

Det har vært mye snakk om Tingenes internett og at data lagres på en mengde forskjellige dingser.

Siden vi opererer i nærmere 30 land får vi mange «rare» oppdrag.

Biler. Allerede i 1984 begynte amerikanerne å montere bilindustriens svar på flyenenes Black Box i Cadillac, Buick, Chevrolet og Pontiac. I september 2014 bestemte amerikanske myndigheter at slike bokser skulle være obligatorisk i alle nye biler som rullet ut av fabrikkene. Poenget var selvsagt å kunne finne ut av skyldspørsmålet ved ulykker. Vi er blitt hyret inn i ulykker der boksene er blitt så skadet at data ikke er lesbare.

Dyr. Våre amerikanske kollegaer i Kroll Ontrack fikk lov til å rekonstruere en peiler på en Florida Panter. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission benytter peilere til å samle data fra 30 panterne for å finne hvordan disse utrydningstruende dyrene lever. Når de plutselig fant en peiler uten panter gikk alarmen.

Telefonsvarer.Man skulle ikke tro at beskjeder på gamle opptaksbånd var viktige nok til å engasjere profesjonelle rekonstruksjonsfirmaer, men når en mormor gikk bort ønsket de etterlatte å bevare hennes siste beskjed på familiens gamle telefonsvarer.

Seismisk måleutstyr.Utstyret som var installert for å måle jordskjelvaktivitet og hvordan bygninger tålte skjelvene stod ikke mot et fall i gulvet. Data var uvurderlig for å analysere hvordan bygningsstrukturer burde forberedes i fremtiden. Vi fikk oppdraget med å rekonstruere den viktige tapen.