Datatap | Logisk eller Fysisk Skade | Ibas Ontrack Blogg

onsdag 27. oktober 2021 av Ontrack Team

Dette er den andre artikkelen i Ontracks kurs om datagjenoppretting. Det er en samling av blogginnlegg om hvordan du finner feil på enheter samt datatapscenarioer som kan trenge hjelp av en profesjonell datagjenopprettingstjeneste.

Nå som du har gransket detaljene rundt datatapet, er det på tide å diagnostisere hvilken type datatap det er som har skjedd. 

Logisk datatap

Hvis enheten ser ut til å være uskadet ved første øyekast og systemet fremdeles gjenkjenner den som lagringsenhet når den er koblet til, er det sannsynlig at det er en logisk skade. Ulike kilder til logisk skade kan være følgende: 

Ved logisk skade er det viktig å slå av systemet forskriftsmessig og koble fra lagringsenheten. Hvis du lar enheten stå på, øker risikoen for permanent datatap siden data hele tiden leses og skrives på enheten, og kan potensielt overskrive data. 

Konklusjon? For å øke sjansen for vellykket datagjenoppretting må lagringsenheten kobles fullstendig fra strømkilden.

Fysisk datatap

Denne Samsung Galaxy S8 ble overkjørt av en lastebil! Telefonen overlevde ikke, men Ontracks eksperter klarte likevel å gjenopprette alle dataene for eieren.

I motsetning til logisk datatap er det som regel enklere å fastslå et fysisk datatap (særlig når enheten er fysisk skadet). Typiske årsaker til fysisk datatap: 

  • Slag samt fall på bakken eller gulvet
  • Knuste eller sprukne skjermer
  • Vannskade
  • Brannskade
  • Mekanisk feil
  • Klikke- eller skrapelyder

Det er viktig å huske at ved fysisk datatap kan ytterligere forsøk på å bruke enheten faktisk forverre situasjonen, og å selv utføre gjenopprettingsforsøk med dataverktøy vil sannsynligvis mislykkes. 

Konklusjon? Fysisk datatap krever utbedring av en ekspert på datagjenoppretting. 

Neste trinn i datagjenoppretting

Nå som du kjenner de to tapskategoriene, kan vi ta en titt på de forskjellige typene enhetsfeil som kan påvirke harddisker (HDD) og halvlederstasjoner (SSD).

Har du alle opplysningene du trenger for å vite at du trenger en datagjenopprettingsekspert? Be om et gratis prisanslag fra en global leder for datagjenoppretting i dag.