Guide: Lev lykkelig med ditt RAID system - Del 1

torsdag 24. mai 2018 av Øyvind Nyland

RAID systemer er selvsagt mest utbredt i bedriftsmiljøer, men med en hyggelig pristrend de siste par årene har det blitt mer vanlig å investere i forskjellige RAID konfigurasjoner også i de private hjem.

Selvsagt kan man ikke sammenligne Enterprise-RAID med hjemmesystemene. Disse er gjerne billigere NAS (Network Area Storage), koblet opp i et hjemmemiljø for å lagre og dele video, bilder og musikk mellom flere datamaskiner, telefoner og nettbrett. Fullstendig annerledes bruk enn i en bedrift, der vi snakker om lagringsarkitektur som administrerer kritisk informasjon i virtuelle miljøer, databaser og mail systemer hvor ytelse, effektivitet, pålitelighet og tilgjengelighet er kritisk.

I en bedrift vil ofte en RAID feil som fører til tap av data være katastrofalt, både økonomisk og rent omdømmemessig. I et hjem, ofte en bunnløs fortvilelse over at det digitale hjemmet og umistelige familiebilder er forsvunnet.

De 8 første gode tipsene

  1. Det beste er - ikke stol på systemet! RAID systemer er mer pålitelig enn ordinære harddisker eller SSD-er av den enkle grunn at flere harddisker i et rack med redundancy vil tolerere feil på en disk. Hvis man trenger å gjenskape data har RAID-teknologien skapt paritet, noe som ofte er redningen for mange. Men vi har fortsatt daglig flere RAID henvendelser fra selskaper som har kjøpt verdens beste lagringssystemer nettopp for å slippe å miste data.
  2. RAID reduserer faren for datatap, men du har ingen garanti. Ikke noe lagringssystem har livstidsgaranti.
  3. OBS! RAID-et er ikke alltid i redundancy-modus. Noen RAID-konfigurasjoner har ikke feiltoleranser, RAID 0/striping) har ikke redundancy og paritetberegning. Data splittes mellom 2 disker og feil på en disk resulterer som oftest i datatap.
  4. Et RAID fungerer selv om en disk faller ut. Normalt="" vil dette være riktig. I RAID 5 er dette en vanlig konfigurasjon, men vi vil påpeke at du ikke skal undervurdere en feil. Bytt ut en defekt disk så fort som mulig. Krasjer en disk 2 er katastrofen en realitet.
  5. Et RAID tolererer ikke at to disker faller ut. Dette er riktig med henvisning til RAID 5. Feiltoleransene med 2 harddisker støttes faktisk av «dual-paritet» i RAID 6. Dette er ofte løsningen i miljøer som krever høye feiltoleranser. Hvis ytelse er mål er ofte RAID 5 et godt kompromiss med sikkerhet og ytelse. Skriveoperasjon i RAID 5 er raskere da paritetsberegningen er enklere enn i RAID 6.
  6. Bytt ut defekt disk. Som oftest vil et RAID være bygget opp med harddisker fra samne leverandør, type og batch. Det betyr at en feil i en disk kan være en produksjonsfeil og dermed en reell fare for feil på flere disker. Vi vil anbefale å bruke en identisk harddisk som den du bytter ut for å opprettholde samme karakteristikkene i kapasitet og ytelse i RAID-et. Bytt i hvert fall ikke ut en defekt disk med en disk som tidligere satt installert i et annet RAID.
  7. Rebuild JA - rebuild Nei! En rebuild setter systemet tilbake igjen vhvis en feil oppstår. Mange systemer har en nødknapp som tillater deg å byte u ten disk uten å stenge ned systemet først. Dette er en operasjon som tar lang tid men kan løse ditt problem. MEN, hvis noe uforutsett skulle oppstå under denne operasjonen, vil denne feilen gjøre ytterlige skader. Derfor er ikke en rebuild uten risiko og vi vil anbefale denne operasjon kun hvis du vet at du har en oppdaterte real-life backup som du vet fungerer.
  8. Nummerering av harddisker. Alle harddisker i et RAID har en unik plassering. Dagens RAID-disker har et område på disken som lagres dens plassering. Men du vet ikke om dette området er skadet eller overskrevet hvis en eller flere harddisker feiler. Derfor gjør mange dette også manuelt. Diskenes posisjon i systemet vil være avgjørende for å rekonstruere data hvis noe skulle skje. Hvis posisjoneringsinformasjon er intakt spiller det faktisk ingen rolle i hvilken slot man setter de inn i RAID-et.

Copyright: Tim Reckmann/pixelio.de