Lagringstrender 2017

mandag 30. januar 2017 av Tormod Nymoen

Ibas har vært en pioner men samtidig en innovatør innen datarekonstruksjon av alt="" fra single harddisker til komplekse datalagringsløsninger i snart 40 år. I alle disse årene har vi holdt tritt med teknologien, og vi mener også å sitte inne med god kunnskap om hva vi kan forvente fremover.

Gamle lagringsteknologier erstattes av nye, men så langt har vi ikke sett en «skuddsikker» teknologi som ikke kan forårsake datatap.

Fellestrender

Når vi ser etter noen fellestrender i krystallkulen er kraftig vekst i raskere flashbasert lagring, adopsjon i hyperkonvergert lagring og spredning av ransomware mest tydelige. Dette er trender som helt sikkert vil sette sitt preg på de neste årene.

Fremover vil det skje mye rundt datasenterteknologien, kryptering blir vanligere for alle og bedrifter får ennå større fokus på informasjonssikkerhet.

Flash/SSD teknologien vil fortsette å vokse frem

Alle våre personlige lagringsmedier blir mindre samtidig som mer data kan lagres. Det samme skjer innen bedriftslagring. Flash forsetter å forandre markedet raskt, men så lenge SSD kostnaden er høyere enn tradisjonell lagring vil bedriftene satse på hybridløsninger. De siste 2 årene har vi total i alle våre 19 land sett en 239 prosent økning på hybrider som kommer inn til våre recovery lab-er. Altså ingen feilfri lagring, men man får en løsning som er billig, rask, med mer lagringsplass som samtidig bruker mindre strøm.

Hyper-konvergerte lagring fortsetter å stige

Vi spådde allerede i 2015 at denne teknologien vil påvirke vår datarekonstruksjonsverden.

Disse komplekse systemene er utfordrende å redde data fra. Data er fullt integrert og det er ikke mulig å få sektortilgang på harddiskene. Det er selve pre-systemkonfigurasjonen med disk, SSD eller Flash cache, eller fravær av systeminfo, som er typiske årsaker til utfordringene. Ofte må vi skreddersy og utvikle nye løsninger for å lese ut data. Til tross for utfordringene du får ved datatap vil fordelene rundt kostnader, skalerbarhet og mer effektiv lagring booste teknologien ytterligere.

Enkle brukerinterface i komplekse systemer kan gi datatap

De nyere lagringsløsningene har fått forenklede og mer intuitive brukerinterface som skal gjøre oppsett og daglig management enklere. Vi har sett at bedrifter da ikke velger å ansette spesialkompetanse for å håndtere disse systemene. Når det da dukker opp «usannsynlige» situasjoner gjøres det feil som er vanskelige å reversere.

Ransomware fortsetter å vokse

Verden har virkelig får erfare hvilke skader malware og spesielt ransomware kan skape for både bedrifter og privatpersoner. Mange opplever disse forsøkene som de vanligste og farligste truslene de nå står overfor. Vi tror også på en fortsatt fremvekst og vi jobber hver dag med å knekke de forskjellige krypteringene som utvikles. Vi har i dag løsninger for 55 varianter, og hvis du blir rammet må du ringe vårt kundesenter for gratis veiledning. Hvis du har fått slått av strømmen kan du ha stoppet krypteringen. Da kan det være områder på harddisken som ikke er infisert.

Fremover er det også mange som nå forventer de første angrep på de nye smarte produktene som lanseres forløpende, som eksempelvis wearables. Disse produktene har ikke fått bygget inn noen form av sikkerhet.

Høykvalitets kryptering blir standard

Vi ser også en økning i antall harddisker som er krypterte når de kommer inn til våre lab-er. Dette er ikke bare disker fra myndigheter, finans eller helseforetak. De fleste organisasjoner beskytter nå sine mest sensitive data bak kryptering. Ofte vil en kryptering skape merarbeid hvis data har gått tapt.

Kompetanse på informasjonssikkerhet blir viktigere

Vi ser flere signaler på at fokus på informasjonssikkerhet forsterkes i mange virksomheter. Drivende blir EU’s nye personvernlovverksom trår i kraft neste år. Datalekkasjer fra Yahoo og andre forsterker bare arbeidet. Vi hører ofte at bedrifter er bekymret for hvordan de kan forhindre at data må sendes ut av virksomheten eller ut av landet i eventuelle disaster recovery scenarioer. Som en konsekvens får vi stadig får flere forespørsler på remote eller onsite recovery løsninger.

 

Photo Copyright: www.pexels.com/ CC0 Licence