Kan Big Data bli til noe verdifullt?

torsdag 1. oktober 2015 av Tormod Nymoen

Big Data har i løpet av de siste årene blitt et begrep mange bare har hørt om, og ikke helt forstått betydningen av. Det noe uklare begrepet beskriver den endeløse innsamlingen og akkumuleringen av data som ofte vokser i en ukontrollerbar form. Datasettene er uprosesserte, ustrukturerte og for massive til å kunne brukes i relevante databaseverktøy.

Profesjonell data management kan være lønnsomt for alle bedrifter som ønsker å ta i bruk sine ustrukturerte data. Internasjonale studier viser til at egne data ofte blir undervurdert ved videreutviklingen av bedriften. I fjor deltok 400 toppsjefer verden over i en undersøkelse fra Bain & Company. Flertallet mente at deres egen kapasitet og evne til å utføre gode dataanalyser ikke var gode nok og at de ikke var i stand til å utforske potensialet i sin egen Big Data. Trist når vi vet at ikke analyserte data er data uten verdi.

Det er ikke viktig hvor mange terrabyte eller petabyte data som er samlet inn. Det viktige er hva som er viktige data, hvor de er lagret og hvordan de kan tas i bruk?

Det er utviklet både lagringsløsninger og nettverksteknologier for at vi skal klare å kultivere våre dataavlinger slik at vi skal klare å evaluere hvordan vi kan utvikle vår egen butikk. Hvis egne data kan gi bedre forståelse for hvordan kunder og partnere og deres handlemønster kan videreutvikles, understreker det bare hvor verdifulle slike dataanalyser vil være.

EMC gir oss noen innspill på hvordan man kan gå frem for å forstå sine egne data bedre.

1. Inngående analyser av datasettene.

Sørg for en oversikt over hva slags data som allerede er tilgjengelig og analyser disse slik at de blir indeksert, tagget og konsolidert før man integrerer Big Data inn i det eksisterende informasjonssystemet. Det anbefales at man først setter sammen et team med spesialister med første mandat å lage en detaljert handlingsplan.

2. Utforsking av data og identifisering av nye butikkmuligheter.

Teamet foreslår hvilke eksisterende data som er mest relevante å utforske. Hvis man finner hittil ukjente synergier og mønster som eksempelvis nye kundesegmenter eller kjøpsmønster, kan man ha funnet gull.

3. Analyser viktige områder for din virksomhet.

Når man analyserer Big Data vil man fort se at datasamlingen varierer så bredt at det er viktig å vite hva som er relevant for din bedrift. Det er viktig å eksperimentere med nye kombinasjoner av data og nye søkeuttrykk for å finne ny forståelse og innsikt.

4. Ha fokus på datasikkerhet og personvern.

Det er viktig å huske på retningslinjer for hvordan man håndterer og bruker data. Er det klart hvem som er dataeier og databehandler. Hvem har rett til å bruke dataene? Er dataene regulert i personopplysningsloven? For å klare å utnytte det fulle potensialet i Big Data, trenger man en smart tilnærming til data management, datainnsikt og dataanalyse. Det vil også være vesentlig å ha tilgang til spisskompetanse for å tolke data. Før man går i gang med krevende analyseprosesser MÅ man ha tilgang til den kompetansen man trenger for å generere verdi av analysene. Det å forstå sammenhenger og nye muligheter er sannsynligvis mer krevende enn implementeringen av de tekniske prosessene. Erfarne forskere som er analytiske og tekniske, samtidig som de har kremmerinnsikt, vokser ikke på trær. Hvis en bedrift kan utvikle konkurransefordeler i nye kundesegmenter med nye inntektsmuligheter vil de ha en voldsom konkurransekraft i sitt marked.