IBM Storwize | Datarekonstruksjon | Ibas Ontrack Blogg

mandag 1. november 2021 av Ontrack

IBM Storwize Data Recovery

Det komplekse systemet til IBM Storwize`s virtuelle RAID datalagringssystem har blitt beryktet i datagjenopprettingsindustrien opp gjennom årene. Så når en kunde ba Ontracks ingeniører om å gjenopprette data fra 120 skadede harddisker innen et IBM SVC Storwize v7000 system, fikk de litt av en utfordring... særlig siden det ikke fantes backup-data til å hjelpe restaureringsarbeidet.

Hvordan gikk dataen tapt?

Kundene havner i en situasjon med datatap på forskjellige måter. Alt fra fysisk skade til utilsiktet sletting kan sette bedriften i en knipe.  I dette tilfellet var årsaken et eksternt  ransomware-angrep, som greide å slette hele IBM lagringsnettverket. Legg til dette at backup-data ikke var tilgjengelig for restaureringsarbeidet, og du får temmelig mørke utsikter.

Hva var prognosen for datagjenoppretting?

Husker du det komplekse systemet til IBM Storwize som vi nevnte tidligere? Årsaken til dette er delvis det at lagringsområdets nettverk består av IBMS vedlagte, proprietære RAID programvare og datakartleggingssystem. Ifølge tidligere konsulenter kontaktet av kunden, var mulighetene til suksessfull datagjenoppretting av denne typen system liten til ingen...men så kom Ontrack på banen.

Fra prognose til prosess

Foran en umulig oppgave, begynte Ontracks ekspertingeniører med å kartlegge sin  datagjenopprettingsstrategi med tre grunnleggende ansvarsområder i tankene:

1. Forskning

Som nevnt tidligere, er de indre funksjonene til et IBM Storwize lagringsområdenettverk en utfordring av de helt store. Det var behov for utstrakt forskning for å bestemme nøyaktig hvordan Storwize v7000 skriver data til harddiskene i systemet sitt.

2. Utvikling

Med informasjon hentet under forskningsfasen, kunne ingeniørene opprette verktøy som lot dem lese harddriven og gjenoppbygge systemet virtuelt, for suksessfull datagjenoppretting.

3. Gjenoppbygge

Vi vet hva du tenker. Gjenoppbygge systemet? Det er ikke mulig. Faktisk ble Ontracks ingeniører advart mot å prøve det av utvikleren til kjernefilsystemet, da han mente at når IBM Storwize lagringssystemet blir utsatt for en gjenoppretting av fabrikkstandarder, ville det være nesten umulig å nøste opp hvordan den var blitt konstruert.

Utfordring godtatt.

Innen en uke, hadde et av datagjenopprettingsekspertene tatt et dypdykk i IBM Distributed RAID (DRAID) og begynt å legge merke til detaljer i det grunnleggende mønsteret. Men det var bare toppen av isberget, da denne oppdagelsen bare linket til en enkel del av mer enn 8000 sektorer som var nødvendige for nøyaktig datainterpretasjon.

Etter 6 uker med studering av de innviklede datamønstrene, var ingeniøren i stand til å gjenskape filsystemet på en måte verden aldri har sett før. Han ble i stand til å skrive en kode som kunne gjenskape fillisten til IBM Storwize og skape kopier av kundens tapte data, som den første koden av sitt slag.

Fra tvil til datagjenopprettingssuksess

Bortsett fra de generelle utfordringene med å  gjenoppbygge virtuelle maskiner,bør vi merke at det som gjør IBM Storwize-systemet så arbeidskrevende er dens bruk av DRAID, dvs. teknologigigantens unike og proprietære måte å tilordne paritet på tvers av disker, som er helt annerledes alle andre RAID-systemer.

Det faktum at våre ingeniører har klart å knekke oppgaven med datagjenoppretting i en slik labyrint, er nærmest et mirakel, og plasserer Ontrack i toppsjiktet til industrien, som den eneste serviceleverandøren som kan levere full datagjenoppretting fra IBM Storwize SAN-systemer.

Men vår datagjenopprettingstjeneste stopper ikke her. I tillegg til å være den eneste leverandøren av datagjenoppretting for IBM Storwize, gjenoppretter Ontrack også  kritiske dataer fra laptoper, stasjonære datamaskiner, mobiltelefoner, m.m.

Hvis du eller bedriften din har behov for datagjenoppretting, så hvorfor ikke starte med en evaluering fra et av de beste i industrien?