Ibas spår i fremtiden

mandag 28. desember 2015 av Øyvind Nyland

Vi har i år hatt nærmere 2.000 saker og vi ser at mange bedrifter har tatt i bruk masselagringsløsninger og software defined storage (SDS) samtidig som det er høy fokus på data og personvern og løsninger for hvordan man skal administrere historiske backup.

Software Defined Storage: Press på å utvikle nye rekonstruksjonsverktøy.

Datalagringsindustrien mente ny teknologi og innebyggede recovery løsninger ville fjerne trusselen om datahavari. I dag vet både leverandørene og deres kunder at de fort kan bli helt avhengig av at selskaper som Ibas fortsatt dedikerer sin arbeidsdag på å finne løsninger for kunder med driftsstans. Når alle leverandørene i tillegg lager sine egne proprietære metoder ser vi at vi ofte må kundetilpasse løsninger i våre «Just in Time»-forskningsteam før vi kan levere rekonstruerte data tilbake til kunder.

Uansett om et selskap kjører EMC® Isilon®, Infortrend® EonStor, HP® StorageWorks systemer eller noe annet ser vi at det blir en kompleks rekonstruksjon når havariet er et faktum sier Øyvind Nyland i Ibas AS. Vi har en økning på nærmere 15 % fra slike system i 2015 og vår suksessoppskrift ligger i å eksakt finne feilkilde, analysere og tolke lagringssystemet, gjenoppbygge filsystemet og til slutt utvikle verktøy til å rekonstruere data.

Hyperkonvergert infrastruktur: Forener databehandling, lagring og virtualisering.

I de siste 2 årene har vi sett at markedet er nysgjerrige på konvergerte systemer. Dette er systemer som forenkler drift og smidighet i softwareløsninger som bidrar til at bedriftene kan bruke standardiserte systemer i stedet for proprietære løsninger. Slik lagring er enkelt både å implementere og bruke, plassbesparende og med rask redundancy kan man raskt utvide lagringen.

Det er utfordrende å redde data fra slike systemer. Data er fullt integrert og det er ikke mulig å få sektortilgang på harddiskene. Det er selve pre-systemkonfigurasjonen med disk, SSD eller Flasch cache, eller fravær av systeminfo, som er typiske årsaker til utfordringene.

Utviklingsteamet i Ibas og Kroll Ontrack jobber med dette og vi håper å fortsette å knekke koder utover i 2016.

Onsite og Remote Data Recovery: Fokus på personvern i sensitive og svært regulerte miljøer.

Dataredderne i Ibas påvirkes selvsagt av et økt fokus på personvern herunder lover & forskrifter i personopplysningsloven. Mange selskaper har strenge sikkerhetsreglement som forhindrer at sensitive data blir sendt ut av huset og med et slikt fokus øker behovet for en onsite eller en remote datarekonstruksjon. Remote Data Recovery (RDR) er den raskeste metoden å gjenopprette data, samtidig som den er meget sikker. Selve rekonstruksjonen utføres over en kryptert internettforbindelse, som benytter en proprietær protokoll.

Dine data blir gjenopprettet eller kopiert lokalt="" til ditt system eller til et nytt medium tilkoblet ditt lokale system, og vil derfor være tilgjengelig umiddelbart.

En onsite rekonstruksjon gjøres ofte når systemene er så komplekse i sin konfigurasjon og størrelse at det er mer hensiktsmessig for Ibas å ta fatt på oppgaven der utstyret faktisk befinner seg.

 Gamle backup systemer må vedlikeholdes for å lese historisk backup

Mange bedrifter har ofte problemer med å aksessere og hente ut data fra legacy taper. Dette kommer frem i en undersøkelse vårt morselskap, Kroll Ontrack, gjennomførte i 2015.

22 % av bedriftene har ikke mulighet til å lokalisere eller levere ut spesifikke historiske data hvis det skulle være behov for det i fremtiden. Ytterligere 30 % kunne ikke fortelle hvilke data som hadde blitt lagret i dataarkivet. Nesten alle svarer at det ville ta for lang tid å finne ut hvilke data som var lagret på hvilken tape

Resultatene viser tydelig at bedrifter som er avhengig av tapebaserte arkiv og backupsystemer må ha en løpende kvalitetssjekk på både tape og data for å unngå datahavarier.

Det er mange faktorer som sørger for at bedriftene ikke vedlikeholder over så lang tid. Når leverandørene heller ikke tilbyr noen katalogisering av dataene de lagrer, er bedriftene trengt opp i et hjørne når de gamle data skal leses. Det er dermed et behov for løsninger som konsoliderer kataloger fra forskjellige systemer til et system som er søkbart.

 Sletting av mobiltelefoner: I 2017 vil det selges 120 millioner gamle enheter

I følge Gartner passerte verden 1 billion smarttelefoner og 216 millioner nettbrett i 2014. Det betyr faktisk at 50 % av alle verdens brukere vil benytte en smarttelefon eller et nettbrett i sin primære online aktivitet i 2018. Hva skjer da med en uendelig mengde sensitive persondata av privat og profesjonell karakter som vil være lagret når disse brukerne skal gi vekk, selge eller skrote sin gamle enhet etter 2-3 års bruk?

Når du gir slipp på din gamle smarttelefon eller nettbrett kan ny eier få fri tilgang til bilder, sms-er, mail og vedlegg, notater og kontakter. Du risikerer bedrageri og id-tyveri. Kommer jobbdata på avveie lekker du i tillegg konfidensiell informasjon. I sum nok scenarioer til at du selv skal ta ansvar for å få slettet din gamle enhet før den forsvinner ut av din kontroll.