Hvordan beskytter du ditt virtuelle miljø?

mandag 12. desember 2016 av Tormod Nymoen

Gartner erklærer nå den virtuelle teknologien som moden. Over 10 år har gått siden denne teknologien ble lansert. Virtualiseringsmarkedet har vokst med 6 % siste år og er nå verdt hele 5,6 milliarder USD.  Nå er toppen nådd, ekspertene spår en flatere vekst i årene som kommer.

I dag har de fleste større virksomheter nå ulike grader av virtualisering på sine servere, noen store er oppe i 75 % dekning. Teknologien er definitivt blitt mainstream.

Dette forklarer også hvorfor Ibas ser økninger på jobb med virtualiserte systemer. Gjerne med kombinasjoner av deduplisering, hyper-converged lagring og RAID. Alle med mange datalag som våre eksperter må grave seg igjennom for å være i stand til å levere gode resultat på de havarerte systemene.

Vi gir deg 6 tips på hvordan du skal beskytter dine virtuelle filer fra å gå tapt.

  1. Bruk riktig backup programvare!

Det finnes en rekke backupløsninger som kan brukes på virtuelle filer. Noen kan brukes med både VMware og HyperV løsninger, men det er sekundært. Det viktigste du skal vurdere er tiden det tar å rekonstruere virtuelle maskiner (VM) fra backupen. Gode løsninger klarer å gjenopprette fra backup, samtidig som filene overføres tilbake til hovedsystemet.

  1. Snapshot er ikke backup!

Du skal alltid ta backup hvis du er opptatt av at dine data skal være tilgjengelig, selv etter et havari. Snapshot er et godt supplement for å fange endringer mellom backupintervallene. Hvis du skal bruke snapshot skal du ikke bygge på hverandre. Vi har sett «eksperter» klare å lage 6-7 lag med snapshot, noe som reduserte ytelsen, men i ennå større grad forårsaket feil.

Husk også at snapshot aldri vil kunne klare å fikse feil på et VMFS eller på en fysisk server.

  1. Ikke lagre backup og VM på samme system!

 Lagrer du backup og aktive VM på samme system får du et fullstendig havari hvis noe klikker. Hvis en backup feiler med et aktivt system, vil du sannsynligvis overskrive backupdata. Det er også fornuftig a ta flere backupkopier, og du øker sikkerheten ytterligere hvis du også lagrer de på forskjellige lokasjoner.

  1. Ikke miks forskjellige virtualiseringsløsninger!

Hvis du bruker VMware og  HyperV-løsninger er det stor sannsynlighet for fremtidig feil. Et eksempel er et VMware system på ett SAN som blir utvidet med et nytt SAN som også brukes av HyperV. De ulike datalagene som skapes av virtualiseringsverktøyene opererer forskjellig når de lenkes eller utvides. Det beste er å holde seg på en virtualiseringsplattform. For komplekse systemer øker sannsynligheten for et fremtidig krasj, samtidig som kostnadene for å rekonstruere data også øker.

  1. Vit hva teknologien gjør i systemene dine!

 I en virtualiseringsverden har du tilgang til mange teknologier. For eksempel “Thin Provisioning”, en teknologi som gir deg akkurat den lagringsplassen du trenger i øyeblikket. Når du trenger å utvide, allokerer du etter behov. Men ulempen er at du må stoppe systemene umiddelbart hvis du får en feil. Det er fullt mulig at andre virtuelle harddisker som opererer i samme lagringsområde vil begynne å lagre data i det området som frigis. Å rekonstruere data med slike scenarioer er svært komplisert. Derfor må du vite hva teknologien gjør med dine data.

  1. Tenk og planlegg før du bruker VM!

 Det er viktig å være klar over at virtualisering og VM ikke er uten feil. Derfor må du tenke godt før du legger ut sensitive og kritiske data i virtuelle miljøer. Noen applikasjoner har en høy grad av input/output og passer bedre på fysiske servere. Forhåndsplanlegging er nøkkelen til å unngå datatap. En av de viktigste årsakene til feil er en konsekvens av at oppsettet på den virtualiserte serveren og lagringsbehovet er utilstrekkelig. Manglende dokumentasjon på oppbygging av VM, virtuell server og forbindelser til applikasjoner og sensitive data forlenger tiden og øker kostnadene hvis du trenger hjelp av eksperter til å gjenopprette systemene.

Picture copyright: Martina Taylor  / pixelio.de