Hvor mye data kan rekonstrueres? | Ibas Ontrack Blogg

tirsdag 7. juni 2022 av Ontrack Team

IBM Storwize Data Recovery

Dataene dine er viktige. Hos Ibas Ontrack vil vårt erfarne team av ingeniører alltid gjøre alt de kan for å rekonstruere dine data hvis noe går galt. 

Hvordan fungerer rekonstruksjons-prosessen?

Her hos Ibas Ontrack tilbyr vi en enkel 4-trinns prosess når vi rekonstruerer dataene dine::

  1. Konsultasjon – vi vil samarbeide med deg for å finne den mest effektive løsningen og hensiktsmessige servicenivå basert på dine behov.
  2. Vurdering – når våre erfarne ingeniører mottar enheten din vil de inspisere den gratis før vi sender deg et tilbud om videre arbeid.
  3. Rekonstruksjon – så snart vi mottar en godkjenning vil våre ingeniører gjenopprette dataene dine innenfor tidsrammen som tilsvarer det tidligere valgte servicenivået samt kompleksiteten til oppgaven.
  4. Retur – når dataene dine er rekonstruert vil de bli sendt tilbake til deg.

Gjennom hele prosessen vil vi være åpne og ærlige og det er ingen skjulte gebyrer, vi har en avtalt tidslinje for datarekonstruksjon og forteller deg hvor mye data vi klarer å rekonstruere. 

Hva er de viktigste tingene som kan påvirke resultatet i en datarekonstruksjonssak?

Det er noen få ting som kan påvirke hvor mye data vi kan rekonstruere fra enheten din, men det viktigste er omfanget og type skade.

Fysisk skade som for eksempel fra vann, brann eller skade etter tap/fall av enheten kan sannsynlig forårsake større problemer når du prøver å rekonstruere data enn maskinvareproblemer. Dessuten, jo lenger det har gått siden den første skaden oppsto, desto vanskeligere kan det være å gjenopprette data. Hvis brann- og vannskader blir stående over lengre tid vil sjansene for datarekontruksjon reduseres betraktelig.

En annen ting som påvirker datarekonstruksjonsprosessen er om du eller noen andre først har forsøkt å rekonstruere data på egenhånd. Selv om dette kan virke som en billig løsning kan det redusere sannsynligheten for datarekonstruksjon betydelig om det gjøres feil. Vi anbefaler alltid at du snakker med en profesjonell før du prøver å rekonstruere data selv for å gi deg den beste sjansen til å rekonstruere dataene du trenger.

Kan dataene mine rekonstrueres etter en naturkatastrofe?

Om du eller din bedrift har blitt rammet av en naturkatastrofe og har mistet data under denne hendelsen vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe. Det vil avhenge av skadeomfanget om vi klarer å rekonstruere dataene du trenger, men kontakter du oss kan vi sammen finne ut om vi et forslag til en løsning.

Hvor mye data kan rekonstrueres?

Mengden data vi kan rekonstruere avhenger av skadeomfanget. Vårt hovedanliggende er å rekonstruere data du trenger og alle andre data vi kan gi deg er en bonus. Derfor ber vi deg om å være spesifikk med hensyn til hvilke data du trenger fra begynnelsen slik at vi kan prioritere dem under rekonstruksjonsprosessen.

Vil alle mine data bli rekonstruert?

Målet vårt er som nevnt å rekonstruere dataene du trenger fremfor alle data som ligger på harddisken. Hvis vi klarer å rekonstruere alle dataene, så gjør vi det naturligvis.

Det kan være at vi kan få tilgang til akkurat de 10 MB du trenger akutt fra en veldig skadet harddisk eller det kan være at vi kan rekonstruere 500TB og bringe den lettere skadede enheten tilbake til fungerende stand - uansett hva, så er suksess for oss hvilke data vi klarer å rekonstruere og ikke hvor mye.

Kan jeg bidra til å forbedre suksessraten for datarekonstruksjon?

Den beste måten å forbedre sjansene for en vellykket rekonstruksjon på er å ikke prøve å rekonstruere dataene selv og i stedet kontakte en profesjonell. Det er vår erfaring at når noen uten erfaring prøver å rekonstruere data kan det ha en negativ påvirkning på sjansen for å lykkes senere.

En annen måte å bidra til å sikre en vellykket datarekonstruksjon når enheten din er fysisk skadet er å få den til en profesjonell så snart som mulig. Dette vil bidra til å øke sjansene for datarekonstruksjon. 

Vil det hjelpe å legge harddisken min i fryseren?

Nei! Ikke legg harddisken i fryseren hvis den er skadet eller defekt (ja, dette har vi hørt før!). Selv om det kan ha fungert tidligere, hjelper det ikke å legge den moderne harddisken i fryseren og det kan faktisk skade den ytterligere noe som gjør det vanskeligere å rekonstruere dine data.

Hvor lang tid tar rekonstruksjonsprosessen?

Arbeidstiden for en datarekonstruksjon vil avhenge av service nivået du velger. Under konsultasjonen kan vi snakke deg gjennom mulighetene og jobbe oss frem til en tidslinje som passer best for din situasjon. Vi tilbyr for tiden tre alternativer:

  1. Standard – gjennomsnittlig 7 til 10 arbeidsdager
  2. Express – gjennomsnittlig 3 til 5 arbeidsdager
  3. Emergency – gjennomsnittlig 12-24 timer

Det er viktig å merke seg at dette er gjennomsnittlige tider og kan avhenge av enhetsskade, datamengde og dataoverføringshastigheter. 

Om dere har mer tid til å jobbe med å rekonstruere dataene mine, vil dere få mer tilbake?

Dessverre betyr ikke mer tid alltid mer data. Mengden data vi kan gjenopprette fra en enhet påvirkes mer av typen skade enn tiden vi har til å jobbe med den.

Vi tilbyr tre servicenivåer; standard, ekspress og emergency. Vi kan gjennomgå disse alternativene med deg under konsultasjonen for å sikre at begge parter er fornøyd med tidslinjen og hva som kan oppnås innen den tiden. 

Påvirker typen enhet, hvor mye data som kan rekonstureres?

Nei, typen enhet vil vanligvis ikke påvirke mengden data som kan rekonstrueres. Hos Ibas Ontrack kan vi jobbe med en rekke ulike enheter, bl.a.

Om enheten din ikke er på listen, ikke bekymre deg. Vi jobber med mange forskjellige type enheter, men hvis du er bekymret for at forespørselen din er uvanlig, vennligst kontakt oss slik at vi kan diskutere hvilke alternativer vi har.

Kan dere rekonstruere data etter et ransomware-angrep?

Selv om hvert ransomware-angrep er unikt og varierer i kompleksitet kan datarekonstruksjon være mulig. Vi anbefaler at du så snart du blir oppmerksom på hendelsen begrenser angrepet, kontakter en profesjonell og unngår alle gjør-det-selv-forsøk som kan sette fremtidige forsøk på datarekonstruksjon i fare.

Her på Ibas Ontrack har vi utviklet en samling spesialverktøy for å rekonstruere dataene dine fra ransomware-krypterte systemer fra en rekke lagringsmedier - finn ut mer her.

Hva er suksessraten deres for datarekonstruksjon?

Vi er stolte over å ha en suksessrate på 90% på datarekonstruksjon. Vi regner bare suksess som rekonstruksjon av de data du trenger og ikke alle data vi kan finne.

Hvilke kostnader er involvert?

Kostnaden for å rekonstruere data fra en skadet enhet bestemmes av tiden og innsatsen som er involvert i å få ut de data du trenger.

For eksempel kan det ta minutter å få tilgang til 10TB med data fra en harddisk som har blitt påvirket av et enkelt virus, men timer eller lenger å få 5 MB med vitale data fra en alvorlig brannskadet smarttelefon. I dette tilfellet vil sistnevnte fortsatt koste mer, selv om datamengden er mye mindre.

Hvordan blir dataene mine returnert?

Når vi er i stand til å rekonstruere dataene dine vil vi returnere dem på en helt ny ekstern harddisk som vil bli sendt til deg per post. Av sikkerhetsgrunner er enheten også kryptert for å sikre at kun du har tilgang til dataene dine.

Vi kan også returnere den defekte enheten til deg eller kassere den på en sikker måte – avhengig av hva som fungerer best for deg.

Jeg har flere spørsmål om datarekonstrukjsonstjenesten, hvordan kan jeg få hjelp?

Om du ønsker mer informasjon om Ibas Ontracks tjeneste for datarekonstruksjon kan du:

  • Fylle ut vårt online form
  • Ring til oss (detaljer finnes her)
  • Start din gratis vurdering online, hvor du enten kan avtale at vi ringer deg eller direkte bestille en gratis vurdering med forsendelse inn til oss.