Hva er James Bond uten sine verktøy?

fredag 22. april 2016 av Tormod Nymoen

Mange sverger til drillen når de skal slette data, men er det effektivt? Hvis du er ute etter en god forsikring på at data aldri skal komme på avveie, kommer du langt med en drill, men du må gå bananas med boret og du får aldri noen garanti.

Vår engelske venn, Mr. Bond, ville nok valgt litt andre verktøy.

James ville aldri latt tilfeldighetene råde. Han ville valgt sikre verktøy. Og han ville valgt de med stil.

Først litt påfyll av kunnskap

Når det gjelder sikker sletting, finnes det en rekke måter å "slette" data fra et medium på.

  • Del-kommandoen oppdaterer kun en tabell som forteller operativsystemet at filen er slettet.
  • Formatering oppdaterer tabeller som sier at alle filer og kataloger er slettet, men fjerner ikke data fysisk fra mediet.
  • Det er umulig å styre og kontrollere overskriving av mediet fordi systemet mellomlagrer.
  • Selv om et lagringsmedium blir knust, er informasjonen fortsatt tilgjengelig på selve platene.
  • Selv om du bruker avmagnetisering må du vite hvor kraftig magnetfelt som må til, og hvor lenge den spesifikke disken skal utsettes for feltet.

Programvare

Sitter man inne med kunnskap tenker man gjenbruk på fungerende PC-er, servere, LUN, virtuelle disker, smarttelefoner, nettbrett og flash media. Da drar Mr. Bond opp programvareverktøy som skriver direkte til lagringsmediet uten bruk av operativsystemet. Et avansert styringssystem som kunne vært utviklet av Mr. Q, sørger for at remote enheter i et nettverk kan slettes samtidig. Alt er borte, nesten uten spor. Det eneste som ligger igjen er et sertifikat som James kan lagre hvis han vil. Systemet sørger også for å ha kontroll på hans «licenses».

Fysisk destruksjon

Harddisker tåler utrolig mye ytre påvirkning. Are Sende Olsen demonstrerte dette i NRK’s Sannheten time i 2009.

Man skal vurdere fysisk destruksjon når lagringsmediet ikke fungerer, når sektorer er korrupte og når de skal skrotes og resirkuleres.

Noen eksempler

En drill sletter ikke data på selve platene. Det finnes teknologi tilgjengelig for å lese magnetisk data. Ibas har selv lest data fra harddisker som har vært drillet med 3 hull og fylt med epoxy lim. Jobben kom fra en Europeisk ambassade i Kuwait som ønsket å teste rutinene sine etter krigen var over i 1991. Mangel på kunnskap ledet til at 2 av 3 hull ble boret utenfor selve platene J Vi fikk senere et hyggelig brev med takk for hjelpen.

Den magiske Curie-temperaturen gjør magnetiske data umagnetiske. Nøyaktig temperatur er avhengig av materialet i selve mediene men ved temperaturer mellom 700 og 1200 °C vil vi slite med å finne data.

Det er en degausser James ville ha brukt. En total ødeleggelsesmaskin som «koker» tradisjonelle harddisker med peakverdier på 18.000 gauss i senteret av harddisken.

Hvis du ønsker å vite mer om sikre og riktige verktøy for datasletting kontakter du oss.

Hvis du er på jakt etter degausserløsninger for defekte SSD-er og flash skal du vite at vår egen MR. Q, Ibas-grunderen Kjell Berge, bruker sine dager på å tenke fremtidsløsninger for disse mediene også.

See you soon!