Cloud Storage | Data | Backup | Ibas Ontrack Blogg

mandag 5. mars 2018 av Tormod Nymoen

Cloud storage eller skybasert lagring tilbys av profesjonelle aktører der lagringen skjer i store datahaller med en massiv serverpark hvor dine data lagres på virtuelle maskiner tilgjengelig for et stort marked over internett. Noen tjenester er gratis, mens andre har priser basert på mengde data du skal lagre. Noen av de mest kjente og største tilbyderne er DropBox, Microsoft OneDrive and Google Drive.

Skybasert lagring vokser kraftig. Tidlig i 2017 mente Gartner at dette markedet ville vokse 18 % i løpet av året. I tillegg spådde de at skystrategier ville påvirke mer enn 50 % av outsourcing behovene frem mot 2020.

Image source: https://www.gartner.com/newsroom/id/3616417

Vi gir deg noen argumenter hvorfor nettskyen er en suksess.

Fordeler

  • Sparte kostnader – når du lagrer i nettskyen trenger du ikke egne servere som er dyre i innkjøp, drift og vedlikehold. Alt dekkes av leverandøren.
  • Det er nok plass til alle – mange brukere deler ressursene og kostnadene blir i sum liten for alle som kjøper seg plass. De fleste eksperter er enige om at kostnadene med nettskyen er betydelig lavere enn tradisjonelle datasentre. Den gir også brukerne fleksibilitet og forutsigbarhet da brukerne kun betaler for den kapasiteten de bruker.

Ulemper

  • Sikkerhet – selv om denne form for datalagring er enkel er den også mer komplisert i et sikkerhetsperspektiv. Det er hver enkelt aktør som er ansvarlig for sikkert, og du må sørge for at du engasjerer deg I selskap som kan dokumentere sikkerhet I sine applikasjoner. Du må også sørge for at du vet hvor dine data blir fysisk lagret, ofte sendes data ut langt utenfor Norge og dette kan være komplisert rent juridisk og spesielt hvis dine data er sensitive
  • Tilgjengelighet – oppdateringen I maskinpark eller I programvare og applikasjoner kan forårsake nedetid. Når du aldri vet når disse skjer, kan det være vanskelig når aksesstiden til data er kritisk.