Hva er dine data verdt på svartebørsen?

fredag 22. januar 2016 av Tormod Nymoen

I 2008 opplevde en internasjonal storbank, The Royal Bank of Scotland, et massiv sikkerhetsbrudd da en ansatt solgte en brukt PC på eBay for 35£. Han tenkte ikke over at millioner av kontoutskrifter, bankoverføringer og signaturer lå lagret på harddisken.

I 2010 skjedde en tilsvarende skandale da NASA solgte brukt utstyr fra gamle rakettprogrammer, selvsagt fortsatt «highly classified».

I 2015 kjøpt vi 122 brukte harddisker og mobiltelefoner fra Amazon, eBay og Gazelle.com for igjen å dokumentere at gamle data fortsatt var lett tilgjengelig når solgt elektronikkutstyr ble skrudd på av ny eier.

Resultatet viste at 1 av 2 gjenbrukte harddisker og mobiltelefoner inneholdt gamle data.

Her hjemme utførte YouGov på vegne av Elkjøp en stor undersøkelse der kun 11 prosent sørget for at sensitive data virkelig ble slettet på sin gamle enhet.

I land som Ghana, Nigeria og Guatemala finner man gigantiske søppelberg av elektronikkavfall, bl.a. fra private og offentlige virksomheter i Norge. Her lever også kriminelle lykkejegere på jakt etter verdifulle data på gamle harddisker.

Det finnes flere selskaper i Norge som har spesialisert seg brukt pc-utstyr. Hvis du ønsker å kvitte deg med gammelt utstyr på en enkel og grei måte, anbefaler vi selskaper som sørger for at data er 100 % slettet før de selger utstyret videre til skoler eller andre virksomheter. Du får til og med et sertifikat som garanterer at data er borte for alltid.

Hvis du er i kontakt med andre aktører, må du forsikre deg om at du får et slikt slettesertifikat. Det er din beste garanti fordi du sannsynligvis aldri vil få en garanti på at ditt utsyr ikke blir solgt og sendt til Afrika.

Men det tryggeste vil alltid være å slette selv før du kvitter deg med utstyret.

Hva er av verdi for kriminelle? Hvordan kan dine data brukes:
  • Alle private filer som er lagret i den tro at de er private og at du aldri skal dele dem med noen.
  • Data som avslører eier, adresser, brukernavn og passord
  • All type kommunikasjon som e-post, chat, sms, mms og ringelogg
  • Internetthistorikk med brukernavn og passord til applikasjoner
  •  Til å stjele din identitet
  • Stjele mer av dine sensitive data
  • Få tilgang til din bedrifts nettverk
  • Tilgang til bankkonto
  • Utpressing
  • Overta dine forskjellige kontoer til sosiale media

Høye bøter i ny Europeisk lovgivning

Når EU General Data Protection Regulation blir vedtatt som lov, vil den kreve at alle virksomheter som håndterer EU-innbyggernes data skal slette personlig informasjon på forespørsel, eller når dataene ikke lenger skal benyttes.

Virksomheter som neglisjerer sletting kan bøtelegges fra € 250.000 opptil € 100 millioner.

Så verdien på svartebørsen er altså den verdien du risikerer å miste. I rene data, i tapt merkevare og anseelse og i evt. bøter.