Sammenligning av SSD vs. HDD | Ibas Ontrack Blogg

torsdag 19. mai 2016 av Tormod Nymoen

Vi har tidligere sammenlignet tradisjonelle harddisker med SSD på kostnad, hastighet og kapasitet. Denne gangen ser vi på eventuelle forskjeller i levetid.

Fysiske feil

Det er viktig å understreke at det er umulig å si hvor lenge en harddisk vil leve da temperatur, fuktighet, oppbevaring og håndtering påvirker i stor grad. Vi har samlet data fra 2000 harddiskjobber i årets første kvartal, og i 30 % av tilfellene var en fysiske skade hovedårsaken til at de feilet.

Den tradisjonelle harddisken er en elektromekanisk enhet med bevegelige deler som gjør den mer utsatt for støt og slag. Men i dag er mange moderne disker mer holdbare da de er ment for mobile enheter og bruk. Lese- og skrivehodene har blitt mer støtsikre med teknologi og sensorer for «free fall» mens en harddisk spinner.

Selv om en SSD er mer robust når den ikke har bevegelige deler, fører NAND flash minne til mer kompleksitet og andre tilfeller av datatap enn fysiske slag og støt.

Hva vil skje hvis vi bare lar diskene ligge?

Det er ikke sånn at en harddisk vil leve uendelig under ideelle oppbevaringsfaktorer. De lagrede data vil gradvis forringes over tid fordi små magnetiske bit forandrer polaritet og skaper flere «bit errors». Men en HDD vil forringes saktere enn en SSD med NAND flash minne, selvsagt avhengig av hva slags type minne som brukes. I utgangspunktet skal en SSD uten strøm kunne leve i hvert fall i 10 år, men med TLC (Triple Level Cell) kan data forringes allerede etter noen få måneder.

Datatap fra et NAND minne i bruk

Det er velkjent at det er skrivingen til disken som sliter ut minnecellene i SSD-en.

Gode SSD-er har en refresh-teknikk til å restore lagring i celler som bare marginalt="" leser og lagrer data. Noen områder i minnet er reservert til firmware som leser hver gang disken slås på, mens det er deler som ikke blir lest regelmessig. Selv om produsenter forbedrer dagens celleforringelse ved å bruke mindre sensitive cellelagringterskler for firmware, vil en SSD havarere på grunn av firmwarefeil hvis antallet «bit errors» blir for omfattende.

Hva med HDD?

Vi har jobbet med harddisker siden tidenes begynnelse, og jevnlig starter vi opp 30 år gamle harddisker uten problemer.

Oppbevaringsforhold

For vanlig bruk i laptop eller i mobile plattformer har nok ikke disse faktorene noen stor betydning, men for servere og større lagringssystemer er de ytre faktorer kritiske. Fuktighet som skaper oxidering og metallkorrosjon er begge disktypenes verste fiende, mens høy temperatur forringer data på en SSD i større grad enn på en HDD.

Grunn til bekymring?

Du har sannsynligvis ingen stor grunn til å bekymre deg for din pc-hverdagsbruk. Selv om vi sier at det finnes to typer mennesker, de som har opplevd et datatap og de som vil oppleve et, vil bevisst bruk og oppbevaring sannsynligvis sikre dine data. Mobile plattformer er mer sårbare for støt, slag og fallskader.

Du kan også installere diskovervåkingsverktøy som kan alarmere deg om feilsymptomer.