HDD, SSD eller hybridlagring: Her får du hjelp til å velge rett

fredag 8. mai 2015 av Øyvind Nyland

I dagens informasjonstunge samfunn har det blitt stadig viktigere for bedrifter, som er i behov av å lagre en mer uhåndterlig mengde data, å vurdere sine valg av lagringsløsninger med omhu.

Etter en lang periode med markedsdominans for den tradisjonelle harddisken (HDD), har vi de siste tiårene sett en rekke nyere, mer avanserte alternativer komme på markedet, som tilbyr flere fordeler enn den eldre teknologien. Solid State-disker (SSD) har hatt et stort oppsving takket være sin lynraske ytelse og holdbarhet. Et nytt mer moderne alternativ som har dukket opp de siste årene er hybridlagring, som kombinerer og balanserer fordeler og ulemper med den eldre teknologien.

Til syvende og sist er behovene til bedrifter forskjellige, og man vil sannsynligvis basere sine valg på kravene i bransjen, like mye som de spesifikke fordelene og ulempene ved lagringsmetoden de ender opp med. Det finnes ingen altomfattende svar, men man bør ta hensyn til en rekke faktorer før man velger den lagringsmetoden som passer best for virksomheten.

Våre europeiske kollegaer i Ontrack har sammen med Kingston laget «Tech Talk» - sjekk ut videoserien rundt lagring av data på SSD.

HDD – det etablerte og rimelige alternativet

Den tradisjonelle HDD-en har eksistert i flere tiår, og er fortsatt basert på de samme mekaniske prinsippene som definerte disse enhetene fra begynnelsen, med binært kodet informasjon på hurtig roterende platelagerskiver. Teknologien er svært godt etablert, men har i hovedsak nådd en topp når det gjelder ytelse, og både fordeler og ulemper ved enheten er godt kjent blant markedet.

Fordeler

 • Rimelighet: bedrifter kan kjøpe flere HDD-harddisker med betydelig lagringskapasitet for en brøkdel av prisen av nyere, dyrere SSD- eller hybridalternativer.
 • Lagringskapasitet: én enkelt harddisk kan brukes til å lagre opptil ti terabyte med data - noe SSD-en ennå ikke har oppnådd.

Ulemper

 • Ineffektivitet: HDD-er bråker mer, skaper mer varme og bruker mer strøm enn sine flashbaserte motsatser, noe som gjør dem mindre diskrete og dyrere i drift.
 • Skjørhet: på grunn av sine fintfølende og bevegelige deler, kan HDD-en lett bli skadet hvis den utsettes for fall eller slag, mens magneter kan forstyrre driften, noe som igjen forårsaker tap av data.
 • Mangel på fart: HDD-er er mye tregere enn nyere alternativer og gjør at det kreves mer tid for å få tilgang til data samt oppstart av programmer som kjører fra enheten.

Best egnet for ...

 • Mindre bedrifter som er villige til å ofre ytelse for mindre kostnader.
 • Selskaper som er avhengige av å kunne lagre svært store datamengder .

SSD – det banebrytende kvalitetsalternativet

SSD har overtatt en betydelig andel av markedet de siste årene på grunn av ytelsesfordelene de tilbyr kontra sine elektromekaniske rivaler. Ved bruk av samme type flashminne som i USB-stasjoner, mobiltelefoner og SD-kort, blir de ofte foretrukket av de som er villige til å betale litt ekstra for raskt datatilgang. I kraft av å være en ny teknologi forventes det at egenskapene til SDD vil fortsette å ekspandere i årene som kommer.

Fordeler

 • Hastighet: den flashbaserte minneteknologien SSD-er tilbyr er tydeligere raskere enn de utdaterte mekaniske prinsippene i HDD-ene, noe som gir tilnærmet øyeblikkelig datatilgang.
 • Effektivitet: siden SDD ikke har noen bevegelige deler, kan de operere nesten lydløst og med et minimum av strømforbruk, noe som gjør dem ideelle for bruk når en er på farten.
 • Holdbarhet: den interne utformingen av SSD-er er mye mer robust enn HDD-er, noe som gjør at de kan ta imot støt uten den samme risikoen for tap av data.

Ulemper

 • Pris: SSD-er er mye dyrere å produsere og kjøpe. En SSD med én terabyte koster mer enn 3000 kr – noe som er rundt seks ganger prisen av en HDD med tilsvarende størrelse.
 • Liten kapasitet: hittil har SSD-produsenter ikke vært i stand til å utvikle disker som tilbyr samme type lagringsplass som HDD-er gir, noe som betyr at brukere må tilpasse seg den begrensede kapasiteten.

Best egnet for ...

 • Bedrifter i det øvre sjiktet av teknologiskalaen som krever umiddelbar tilgang til data og har råd til å betale høyere pris for nyere teknologi.
 • Selskaper som er avhengige av å kunne transportere utstyret sitt fra sted til sted på jevnlig basis og krever en lagringsløsning som tåler ytre påkjenninger.

Hybridlagring – balanserer fordeler og ulemper med HDD og SSD

Hybridlagringsmuligheter er noe som har dukket opp relativt nylig, og tar sikte på å tilby en kombinasjon av de nyere SSD-ene og de ​​eldre HDD-ene. Her kombinerer man flashbasert minne med de roterende elektromagnetiske skivene i en tradisjonell harddisk. Dette gjør det mulig å lagre jevnlig brukt data på en mindre SSD-del, samtidig som resten kan lagres på HDD-delen. Med dette kombinerer man de viktigste egenskapene til begge de respektive lagringsalternativene.

Fordeler

 • Hastighet når du trenger det: hybridlagringens dobbeltformat betyr at viktige data og programmer kan lagres i en flashbasert del der de er tilgjengelige umiddelbart, mens data som ikke krever like rask tilgang kan lagres på selve harddisken.
 • Fordelene med SSD-kvalitet til en lavere pris: hybridlagring tilbyr mange av de mest attraktive elementene ved en SSD, blant annet fart og effektivitet, men til en mye lavere kostnad enn en faktisk SSD av tilsvarende kapasitet.
 • Større lagringskapasitet: ettersom disse enhetene innlemmer en tradisjonell HDD, kan brukerne dra nytte av den større lagringsplassen som den eldre teknologien tilbyr.

Ulemper

 • Holdbarhet begrenset av HDD: hybridlagringsmuligheter kan ikke tilby samme grad av beskyttelse mot fysisk skade som SSD-en, ettersom HDD-delen fortsatt inneholder bevegelige deler.
 • Ulemper fra begge sider: ved hybridmodeller kombinerer man også noen av de svakere sidene ved begge teknologiene, blant annet en høyere pris i forhold til original HDD-er, den trege ytelsen fra HDD-komponenten og dårligere effektivitet i forhold til rene SSD-enheter.

Best egnet for …

 • Selskaper som ønsker en løsning som kombinerer både SDD og HDD i én enkelt enhet.
 • Bedrifter som kun krever rask tilgang til en liten mengde viktig data og ellers er fornøyde med å bruke en eldre HDD-teknologi for brorparten av sine lagringsbehov.