Fremtidens datasenter?

onsdag 10. august 2016 av Tormod Nymoen

Dell spår at datasentrene i 2020 vil være programvarebaserte. Det kan revolusjonere en utfordrende datasenteradministrasjon for mange selskaper.

Dette kan vi lese i Dells Technology Outlook, trender utgitt i 2015 men som fortsatt er meget aktuelle.

Hva er SBDC?

Software Based Data Center (SBDC) er et datasenter basert på spesialisert programvare som overskygger proprietær og kundetilpasset maskinvare. Kort sagt skal programvaren operere på standard hardware.

I dag er datasentre komplekse miljøer med hardware komponenter som selve serverne og datalagringskabinettene med tilhørende nettverksinfrastruktur. Programvaren administrerer alt. Dell mener at programvaren i fremtiden skal benytte API (Application Programming Interface) til å styre hardwareoperasjonene. Programvaren skal som sagt kjøres på standard servere, ikke som i dag da man er avhengig av å utvikle proprietære løsninger for å oppnå ønsket ytelse. Fremtidsløsningen vil da gi rimelige investeringer og en drift med utmerket ytelse.

Fordeler hvis trenden blir realisert

Det er hovedsakelig to forhold som vil være viktige:

  • Rimeligere hardware – det er selvsagt billigere å kjøpe standard maskiner enn proprietære.
  • Raskere utskifting – standard hardware utvikles raskere enn proprietære. Disse blir spredd til en større del av markedet og kvalitet og funksjonalitet blir dermed mer testet. Billigere enheter gjør også at selve utskiftingen vil skje oftere.

Dell spår altså død over proprietær hardware i nettverksbasert datalagring rundt 2020. Den spesialiserte programvaren vil sørge for at standard hardware leverer flere nødvendige tjenester, og først fremme vil telekommunikasjonsbransjen sannsynligvis være. Dell kikker langt inn i glasskula når de mener at 80 % av denne bransjen vil gå over til standard servere i deres datasentre.

 Hva betyr SBDC i et datahavari?

Så lenge dette er trendspekulasjoner, er det ikke mulig å forutsi hvordan det vil være å redde data fra slike miljøer. Men vår erfaring tilsier at proprietær hardware skaper mer vansker enn standard hardware. Kundetilpassede løsninger betyr ofte at vi også må lage egne verktøy, samt finne løsninger vi tidligere ikke har benyttet. Det er derfor grunn til å tro at data vil være mer gjenopprettelige i slike fremtidige datasentre enn i dag.