Fog Computing

mandag 29. mai 2017 av Tormod Nymoen

Takket være nettskyen og våre mobile plattformer lever vi i en tilkoblet verden hvor vi kan styre alle mulige dingser som dørlåser, termostater, sprinkelsystemer, kameraer og lys.

Nettskyen lar oss lagre data uten å dra med seg unødvendige lokal lagring som harddisker og minnepinner. For mange er dette en ideell verden der man sparer penger og skaper en effektivitet og fleksibel hverdag og jobbdag. Men noen begrensninger finnes.

Fog computing kan sees som en forlengelse av nettskyen, plassert et sted mellom bruker og sky. Bruk av edge devices som routere eller switcher vil skape en raskere tilkobling, bedre mobilitet, mindre båndbredde og et tryggere nettverk når de kobles til et LAN.

Kilde: https://iot-for-all.com/openfog-consortium-reference-architecture-executive-summary/

Motsatt effekt får du når flere noder kobles til et nettverk. Data vil da sendes frem og tilbake mellom nettskyen og all trafikk vil kreve høy båndbredde som is um skaper et tregere nett.

Fog computing er ideelt for prosessering og analyse av nettskydata der mengde data ellers ville lage tregere systemer.

Bilbransjen er sannsynligvis en av industriene som vil drive utviklingen raskt fremover. On World mener 300 millioner biler vil være tilkoblet innen 2025.

Disse bilene vil bruke en rekke sensorer med autonome systemer for alt="" fra selvkjøring og selvparkering til underholdning og trafikkmeldinger. Disse bilene vil generere så mye data at det vil være umulig å sende alt="" dette opp i nettskyen.

Andre fog computing applikasjoner kan være trafikkregulering, droneflyvning, videoovervåking eller data fra smarte hus. Alle enheter som er avhengig av real-time data. Fog computing vil sannsynligvis bli en suksess fordi teknologien er i stand til å supportere industrien og applikasjonsbyggingen som pågår i rakettfart. Dette kan bli selve brobyggeren mellom IoT utstyr og nettskyen.