Finnes det sikre tegn på at disken din dør?

tirsdag 1. september 2015 av Tormod Nymoen

Hver dag ser vi på Ibas hva slags frustrasjon en diskkrasj kan skape. En fatal feil kan skje alle og komme som lyn fra klar himmel. En diskfeil er vanskelig å forutse og årsakene kan være slag, støt og andre mekaniske feil så vel som elektronikkfeil. Men vi bør alle være klar over at vi har å gjøre med en skjør lagringsenhet som rommer viktige data, og ofte uerstattelige data.

Du er kanskje kjent med noen tidligvarsler på at en harddisk er i ferd med å dø. Klikke- og skrapelyder er faresignaler de luxe. Sen aksesstid, problemer med å lese og merkelig oppførsel med korrupte filer er også alarmerende signaler.

Men ingen av disse er det man kan kalle vitenskapelige verdier for å avsløre en harddiskkrasj.

Det er en ting å være observant på mistenkelige lyder i en harddisk, noe annet på RAID i store datasentre. Der ville vi trenge andre varslinger.

Kan MTBF forutse når harddisken skal feile?

Vi skal være klar overhva produsentene sier om levetid, eller MTBF. Teoretisk sett er MTBF gjennomsnittlige tiden mellom en feil til en annen innenfor en harddisks levetid. Det er ikke uvanlig at MTBF på vanlige konsumentdisker har en verdi på 300.000 timer eller 12.500 dager som igjen blir litt over 34 år. Disker i kritiske lagringssystemer har tilsvarende verdi på 1,5 millioner timer eller 175 år. Imponerende!

Selvsagt totalt misledende og langt i fra den faktiske levetiden på harddiskene vi kjenner i dag. Disse verdiene kommer fra tester produsentene har gjort på disker som har blitt laboratoriekjørt i uker og år, ikke på faktiske harddisker brukt ute hos kunder. MTBF på harddisker ute i den virkelige verden får helt andre tall.

Carnegie Mellon Universitetet undersøkte disker med 1-1,5 millioner timer som MTBF-verdi. Produsentene opererte med feilrater på 0,88 % mens testene viste at 2 % var mer vanlig og enkelte typer helt opp i 13 %.

MTBF gi oss ikke de svarene vi ønsker på levetid. Som leveregel er det nok sannsynlig at forsiktige bruk, oppbevaring, håndtering og jevnlige backup sikrer deg best.

Husk at i denne verden lever kun de som har hatt et diskkrasj, og de som kommer til å oppleve det.