Feil i IT-avdelingen gir datakrasj

mandag 8. juni 2015 av Tormod Nymoen

Når virksomheter investerer i kompleks lagringsteknologi må også kravene til backuprutiner og informasjonssikkerhet økes tilsvarende. Dette kommer klart frem når Ibas morselskap, Kroll Ontrack, nå deler sine internasjonale erfaringer.

EMC publiserte nylig en rapport som viser at selskaper årlig taper 1 million $ på datahavarier og at 26 % av feilene skyldes brukerfeil.

«Det er komplisert å administrere dagens lagringssystemer med all dens teknologi og galopperende datamengder sier Øyvind Nyland i Ibas AS. Du må ha riktig kompetanse på drift og data management, prioriterere hardware oppgraderinger, teste og validere backup, kurse og trene personellet og implementere håndtering av datakrasj i din krisehåndtering. Da har du gjort jobben skikkelig og du er godt forberedt på å håndtere menneskelig feil når de oppstår»

Mest vanlige feil eller glipp i IT-avdelingen:

Følger ikke dokumenterte backupprosedyrer. Våre tall viser at 61 % av våre kunder hadde backup på plass når datahavariet skjedde men den fungerte ikke skikkelig, dekket ikke alle lagringsmediene eller var ikke aktiv.

Forsinkede investeringer i infrastruktur og i datasikkerhet.

Etterlever og oppdaterer ikke sikkerhetspolicy

Oppdaterer ikke operativsystemer og andre sikkerhetsverktøy

Utilsiktet sletting av data som fortsatt er i bruk

Panikk ved krise. Vi ser ofte at driftspersonell restore data fra backup tilbake til kildevolumet, dette er selvsagt feil da man kan skade dette volumet

Stoler ikke på intern kompetanse. Det er ikke alltid sjefen som vet best. Vi har sett og hørt mange eksempler på at ledelsen tar feil beslutning i krisetilfeller. Sørg for god teamånd og at det er takhøyde for alle meninger i avdelingen.

Mangler planverk. Krisehåndteringen skal ha klare regler for når og hvordan recovery verktøy skal benyttes

Kjenner ikke sitt eget system eller dataene. Avdelingen må vite hvordan systemet fungerer og hvordan man skal bygge det opp hvis noe går feil. Man må vite hvilke data som er kritiske og uerstattelige, hva som er gammelt og bør slettes. Når noe skjer kan man rimelig greit bestemme seg for hvilke tiltak man skal sette i gang for å redde data og bygge systemet opp igjen.

Spør ikke eksperter. Det er alltid greit å få gode råd før man bestemmer seg for tiltak.