EU griper inn i vårt personvern

mandag 24. oktober 2016 av Tormod Nymoen

Vi ønsker å belyse noen vesentlige detaljer i den nye personvernforordning som EU vedtok rett før jul i fjor. Når den trer i kraft 25. mai 2018, skal den norske personopplysningsloven være oppdatert. Da skal vi være tilpasset den digitale tidsalderen.

Utgangspunktet til forordningen er å skape et felles regelverk for EU borgere i forhold til å håndheve den enkeltes rett til å beskytte og sikkert dele sine sensitive data.

Artikkel 25, side 151 i forordningen, presiserer i et avsnitt om oppbevaring og tilgjengelig, at selve backupprosedyren må etterprøves av den dataansvarlige.

«Den dataansvarlige skal gjennomføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i standardinnstillingene, slik at kun personopplysninger som er nødvendige i et formål, behandles. Forpliktelsen gjelder alle persondata som lagres, hvordan de behandles i tillegg til deres oppbevaring og tilgjengelighet. Dette skal sikre at en persons personopplysninger ikke stilles til rådighet for andre uten at vedkommende har gitt sin tillatelse.

 Det er mange utfordringer med backup, eller kanskje ennå bedre, med restore. For det er først under en restore man finner ut at:

  • vi faktisk har en backup
  • vi kan gjenfinne den aktuelle backup
  • vi kan gjenskape data fra den aktuelle tapen
  • tapen i et format som vi kan lese

Selv om det er samme backupprogram som er brukt i alle år, er det ingen garanti for at nyeste versjon kan lese en versjon som er en 2 eller 3 generasjon.

Det er dyrt at vedlikeholde gamle backupsystem, og det er en god grunn til å spørre seg hvor mye gamle data skal brukes? Hvorfor blir ikke data bare migrert/konvertert til siste versjon? Sannsynligvis fordi dette har en kostand man gjerne vil være foruten.

Hvis du ønsker gode tips og forslag til hvordan du skal få en mer effektiv og kostnadsbesparende backupprosess, skal du se på vår DataAdvisor løsning. Den eliminerer utfordringen med datatilgangen fra tidligere backup. Kort fortalt="" så går løsningen ut på at data leses og konverteres først når der er behov for at gjenskape tidligere data.

Oversikten over data på de aktuelle tapene vises i en portal. Når det er brukt for data, velges disse ut via portalen og deretter gjenskapes data i det formatet som ønskes.

Vi kan håndtere følgende systemer: TSM, Netbackup, Backup Exec, Networker/Legato, HP Dataprotector, Arcserve og Commvault.

Løsningen er rimelig, hurtig og kan garantere at persondataforordningen overholdes. Som ekstragevinst sparer du vedlikeholdskostnaden med de gamle backupsystemene uten å miste muligheten til å gjenskape data.