Det er ikke nok å bare ta backup

fredag 13. november 2015 av Tormod Nymoen

Tapearkiv har igjennom mange år vært en av de mest vanlige backupmetodene i norske bedrifter. Dette er en velprøvd teknologi og er fortsatt et vanlig syn i mange IT-avdelinger, selv om den nå begynner å bli umoderne sammenlignet med alternative muligheter i nettskyen.

Årsakene til at den henger med kan sannsynligvis knyttes til økonomi da teknologien er billig i håndtering av større datamengder, og til tid da holdbarheten på tape normalt="" er lang.

Men det er en tendens at man tror dataene kan glemmes etter at kopiene er stuet bort i et arkivskap. En tro som ofte blir til fortvilelse når man trenger dataene.

Det er faktisk mange risikoer med tape som lagringsmeda, og spesielt viktig er det å være klar over disse hvis data skal lagres over lengre tid.

Data forringes

Tape media kan lagre data over flere tiår, men i virkeligheten vil en rekke faktorer forringe dataene. Over tid kan temperatur, fuktighet, støv, magnetiske påvirkninger og bruken i seg selv påvirke kvaliteten slik at tapene over tid kan bli uleselige.

Ytre påvirkninger

Tapearkivene lagres ofte i kjellere og vi har sett mange tilfeller der flomvann har ødelagt backupen. Brann vil også alltid være en risiko for data.

Backup på “alt”

Mange bedrifter har backup av gamle data. Data som med fordel burde vært slettet. Når du lagrer kundedata over tid er det lovmessige retningslinjer for når denne informasjon skal slettes. Hvis du har kontroll på dette vil du også mer effektiv administrere backuparkivet ditt slik at det ikke blir større og dyrere enn nødvendig.

Sletting av data

Selv om du sletter data regelmessig må du kjenne til hva slags data du sletter. Dette krever igjen at du vet hvilke data som er lagret på hvilke media. Hvis en bedrift skal gå igjennom et oppkjøp eller en fusjon vil historiske data alltid være et tema. Dette vil bli sett på som en av bedriftens viktigste eiendeler. Man kan få problemer hvis data er slettet, både utilsiktet og tilsiktet.

Våre råd

Viktigst, implementer et sekundært backup system for kritiske data. Dette forhindrer datatap, og påfølgende nedetid, hvis ditt primære system havarerer.

Backup må lagres på to forskjellige lokasjoner. Begge arkivene må ha stabil temperatur og fuktighet som ikke forringer media samtidig som de er beskyttet fra vann og brann. Anbefalt="" temperatur for lagring av film har tradisjonelt vært 18-21 grader celsius og 40-50 % luftfuktighet. Nyere forskning tyder på at temperaturen bør være lavere for vanlig magnetiske taper.

Katalogiser data slik at du vet hvilke data som er lagret på hvilke media. Lagres kritiske data utenfor sin egen lokasjon bør man også vurdere å kryptere. Lag sletterutiner for data som ikke lengre er relevante for driften.

Test backup regelmessig. Slike tester vil avsløre om tapene har leseproblemer eller om det er feil i selve systemene eller i rutinene.

Hvilke tiltak settes i verk hvis man har et datahavari? Det er fornuftig å lage seg rutiner på forhånd slik at en potensiell krise kan gjøres mindre skadelig for bedriften. Venter man til krisen har oppstått er det for seint. Da risikerer du å miste mye data på grunn av feil førstehjelp.