Derfor trenger vi bedre tapeløsninger

fredag 20. november 2015 av Tormod Nymoen

Vi har i en serie bloggartikler poengtert at IT-avdelinger og systemadministratorer trenger enkle og effektive løsninger for å få rask tilgang til data som er lagret i tapearkivet.

Siden tape kan lagre data i over 30 år befinner arkivene seg enten onsite eller hos leverandører som kan garantere optimale temperatur- og fuktighetsforhold. Mange faktorer sørger for at bedriftene ikke vedlikeholder den gamle backup programvaren og selve tapesysteme over så lang tid. Når leverandørene heller ikke tilbyr noen katalogisering av dataene de lagrer, er bedriftene trengt opp i et hjørne når de gamle data skal leses.

Et første råd skulle dermed være at alle selvsagt må fortsette å holde gamle backup software og hardware intakt, men dette er dyrt for bedriften og tidskrevende for ansvarlige personer.

Våre undersøkelser viser at 1 av 4 mangler nødvendig backup infrastuktur eller selve systemene. 43 % mener det er for vanskelig eller tar for lang tid å aksessere data fordi gammel hardware og software må tas i bruk igjen. 18 % mener det er for dyrt å ha gamle system fortsatt operasjonelle.

Nesten alle mener det vil ta for lang tid å finne ut hvilke data som var lagret på hvilken tape. Og som oftest mangler katalogene eller oversiktene over tapedatene. Uansett, uten systemer eller kataloger finnes det ikke mange måter å lese data på.

Spørsmålet blir da hva vi må kreve av moderne tapeløsninger?

For det første må en katalogiseringsløsning på plass for å ivareta primære behov for brukerne. Løsningen må være uavhengig av gammel programvare og hardware som har vært i bruk før.

Dernest må løsningen løse utfordringen med langtids lagring og systemer som ikke blir vedlikeholdt over tid. Dette krever løsninger og leverandører som holder tritt med teknologiske utviklingen.

Endelig må løsningen effektivisere hverdagen for administratoren. Den må raskt kunne identifisere data på tapene samt ekstrahere og migrere til andre formatter.