Data recovery fra virtuelle systemer

tirsdag 2. juli 2019 av Tormod Nymoen

Med plassering i verdenstoppen innen bruk av virtualisering, har vi i Norge også opparbeidet oss kunnskapen og erfaringen til å finne tilbake data de fleste hadde ansett som tapt.

En global undersøkelse utført for Dell Technologies viser at virksomheter i snitt håndterte 9,7 petabyte med data i 2018. Dette er 569 prosent mer enn i 2016. I snitt mistet hver bedrift 2,5 terabyte for alltid i 2018, og verdien av dette tapet er på nesten 8,5 millioner kroner per bedrift.

Dette er viktig innsikt å ha i mente for IT-avdelinger som er avhengige av avanserte programvaredefinerte miljø, i egne eller eksterne skyer.

- Virtualisering har forandret IT-avdelingene for alltid. Store mengder fysiske installasjoner er gjort om til smarte miljø der programvare leveres som fleksible tjenester til virksomhetens ansatte, kunder og partnere, sier Øyvind Nyland. Han er avdelingsleder i Ibas Ontrack, verdens fremste miljø på gjenoppretting av data.

Fra Kongsvinger har selskapet vært en spesialist på å finne igjen og redde data i 40 år. Erfaringen med virtualisering strekker seg 20 år tilbake i tid, og norske erfaringer har gitt gjenopprettingsverktøy for VMware som brukes over hele verden.

Vil du vite mer om dette virtual data recovery? Last ned gratis faktabok

Vi er mer sårbare

I Norge er vi verdensledende i utnyttelsen av ny teknologi. Innen virtualisering har vi et tungt og internasjonalt="" anerkjent fagmiljø.

- Antallet lisenser per innbygger er i verdenstoppen, og tilnærmet alle de største virksomhetene i Norge avhenger av denne typen programvare for å levere på sine mål og strategier, sier Nyland.

De store maskinprodusentene samtidig om melder om store endringer i markedet. Stadig mer forvaltes på færre enheter. Datasenteret krymper i arealmessig omfang fordi fysiske og virtualiserte servere samles på konvergerte eller hyperkonvergerte systemer der programvare erstatter plasskrevende maskiner.

- Denne konsolideringen er nødvendig for å klare den store veksten i datamengder, og for å sikre at informasjon legges på de mest dynamiske og fleksible plattformene. Når vi vet at verdiene av data flyr i været, og nye forretningsmodeller baserer seg på innsikt hentet fra disse mengdene, kan ikke virksomheter risikere havari i virtualiserte miljø, sier Nyland.

Færre maskiner gir sårbarheter som må kompenseres med trygge rutiner og gode beredskapsplaner. Feil i dag kan fort kan være mye mer skadelig enn for ti år siden.

- En administrator kan potensielt slette eller migrere tusenvis av virtuelle maskiner eller disker med få klikk.

Kostnadsfri vurdering på hvilke data som kan reddes

Alle datarekonstruksjonssaker er unike. Vurderingen begynner med å finne ut av problemet og skadeomfanget. Hver jobb beregnes etter type lagringsmedia, filtype, operativsystem og selvsagt hvor mye tid som må beregnes på selve datarekonstruksjonen.

– Den første evalueringen er kostnadsfri og leveres sammen med et prisestimat og en tidslinje for når oppgaven er utført, sier Nyland.

Svarene gis raskt, og varierer med problemtype og skadeomfang.

- I noen tilfeller må disker sendes til lab, eller våre eksperter må reise ut. Med virtuelle systemer er den mest bruke metoden fjernstøtte.

Etter at disken er mottatt eller Ibas Ontrack sine ansatte har tilgang følges denne prosedyren:

  • Ingeniørene jakter på originalpekerne til de savnede virtuelle diskene. Lykkes dette, gjenoppbygges pekerne og data kan hentes ut.  Hvis data er korrupt eller når det mangler noen datablokker, kan dette finnes fra innsiden av den virtuelle disken.
  • Hvis pekerne mangler, vil vi skanne alle data på jakt etter datablokker som utgjør den savnede virtuelle disken. Deretter pusles alle disse blokkene sammen.
  • Ved feil på maskinen rekonstrueres virtuelle data med å speilkopiere alle diskene i systemet. Skadede harddisker rekonstrueres i renromslab og ved hjelp av verktøy gjenopprettes RAID-et eller lagringssystemet virtuelt.
  • Når snapshot mangler eller er slettet, vil ingeniørene forsøke å finne og gjenoppbygge virtuelt de originale pekerne til originalfilene. Hvis ikke dette lykkes, vil man rekonstruere rådatablokkene som utgjør snapshotet og virtuelt gjenoppbygge dem. Hvis et snapshot er korrupt, har vi spesialverktøy for å slå sammen masterfilen med det korrupte snapshotet. Deretter vil man virtuelt reparere evt. skader i filsystemet og hente ut data på innsiden av den virtuelle disken og/eller snapshotet for å få tilgang til originalfilene.

- Det absolutt viktigste rådet er at administrator ikke må gjøre noe selv, som han eller hun ikke har erfaringen eller verktøyene til. Da kan man risikere at dataene forsvinner for alltid.

Last ned gratis faktabok om data recovery fra virtuelle systemer