Backup krøll hos hostingselskaper

fredag 21. august 2015 av Tormod Nymoen

Når investeringsselskapet ville si opp kontrakten med sin eksterne hosting leverandør, fikk de store problemer når deres data skulle overføres til deres nye hostingselskap, Wirebird.

Den tidligere leverandøren valgte en tøff linje. De valgte kun å utlevere backup taper og krevde å slette investeringsselskapets data etter 30 dager.

Dataene bestod tildes av svært viktige e-post arkiv og investeringsselskapet måtte vite at de kunne lese tapene før alle dataene ble slettet.

Ibas har lang erfaring også med backup tape. I dette tilfellet stod vi ovenfor 108 TB eller 36 millioner filer på 100 taper

Wirebird stod hjelpeløse foran deres nye kunde. Selv uten å ha fått tilgang til tapene måtte våre ingeniører estimere hvor fort det var mulig å få lest dataene og hvor mye data det var mulig å lese. Første tiltak var å lage en katalogstruktur for å få oversikt over alle data på alle tapene. Denne måtte bygges fra scratch.

 «Uleslige» data

Når Ibas endelig fikk tapene innså vi umiddelbart at dataene var i et format som var unikt laget til hosting leverandøren. Poenget var datasikkerhet, ingen skulle kunne lese dataene hvis data kom på avveie eller når kontrakten løp ut, noe som visstnok også skulle være en fordel for en kunde.

Erfaringen og forhåndjobben løste flokene. Vi kunne etter noen lange dager redegjøre for hvor hver enkelt av de 36 millioner filene var lokalisert på de 100 tapene. Vi laget også en metode for hvordan disse dataene kunne restores når det var nødvendig.

Alle selskaper har gjennom sin historie lagret viktig informasjon på backup medier for å sikre at dataene er tilgjengelige for ettertiden. Disse dataene er lagret med ulike kombinasjoner av hardware, software og operativsystemer.

Ibas bistår gjerne i en prosess for å sikre deres backuparkiv for fremtiden