7 alvorlige trusler for dine tape backup

fredag 26. august 2016 av Tormod Nymoen

Flertallet følger «vanlig praksis» når de regelmessig tar backup av viktige bedriftsdata. Vanligvis er det tape som benyttes og disse oppbevares i egne arkivskap.  Deretter glemmes de.

Helt til noen tilfeldigvis trenger dataene.

Vi snakker ofte med IT-teknikere som har blitt bedt om å finne spesifikke data fort.

Effektiv lagring billigere

En effektiv informasjonshåndtering er avgjørende for å supportere tjenesteproduksjonen i bedriften. Datamengden øker kraftig hvert år og lagringsbehovene skaper utfordringer i allerede tungt belastede IT-budsjetter. Dette skaper en vanskelig balanse mellom kostnader, risikoer og effektivitet.

Dermed er bedre backup- og arkiveringsløsninger sjelden prioritert. Selv om man i dag kan få billigere og mer miljøvennlige løsninger som bruker mindre strøm og er plassbesparende i serverrommet.

Migreringsutfordringer

Når du skal implementere nye løsninger må du sørge for ikke å miste historiske data. Når vi setter i gang konvertingsjobber, finner vi vanligvis 4-5 forskjellige tapeformater. Noen av disse formatene eller tapene har alltid leseproblemer og en del av arkivet vil derfor alltid være ødelagt. Hvis du skal migrere data, må du derfor ta høyde for at det er behov for å gjenskape mange taper til lesbare medier.

Tape trusler

Det er viktig å vite hvorfor det så lett oppstår leseproblemer på tape.

Feil på programvaren

Selv om programvaren er satt opp på riktig måte, kan feil forårsake at korrupte data først oppdages når tapen leses. Test derfor kvaliteten på backup data.

Feil på media

  • Feil på selve tape media
  • Defekte taper
  • Leseproblemer på tape
  • Logiske feil på data som gjør at det umulig å lese ut data

Menneskelige feil

Det er menneskelig å feile og typiske feil er å nullstille eller «re-initialisere» en tape før bruk eller å glemme å aktivere opsjonen «append» som betyr å lagre backup «i tillegg til» eller fra der allerede lagrede data ender. Hvis du ikke gjør dette, vil tapen bli overskrevet av nye data. Noe som betyr at de gamle data er slettet.

Gamle systemer

Gamle data må konverteres til nye format eller ny teknologi for å være lesbare over tid. Revisorer vil gjerne ha tilgang til gamle data og vanskeligere blir det hvis juridiske prosesser eller fusjonerer krever tilgang til historiske data. Vi ser ofte at media er tilgjengelige, mens backup programvaren og systemene for lengst er kasserte.

Brann og vann

Uforutsette hendelser ødelegger ofte backup arkiver. Brann i bygninger eller flom ødelegger media.

Ergo - ikke glem de historiske data i kjelleren. Forebyggende arbeid vil belønnes den dagen disse arkivene skal opp i lyset igjen.