6 ting som sikrer RAID-systemet

mandag 9. januar 2017 av Tormod Nymoen

RAID-teknologien har fra den ble innført for 16 år siden, redefinert hvordan lagringssystemene administrerer og lagrer data. Selve basiskonseptet i teknologien er forbausende enkelt – det handler om en konfigurasjon av mange forskjellige fysiske harddisker som sammen skaper RAID arkitektur 0, 1, 5 etc som distribuerer data over alle harddiskene fordi operativsystemet ser på RAID-et som en stor harddisk. Selv om de forskjellige RAID-nivåene har spesifikke beskyttelsesmekanismer mot fysiske feil på en eller flere harddisker, er ikke teknologien feilfri. Derfor skal du alltid vite hva som er god førstehjelp når du jobber med RAID-systemer.

  1. Backup er nødvendig! Noen leverandører mener at et RAID i bunn og grunn er en «fysisk backup». Det er bare tull. Har du en alvorlig feil i systemet eller en fysisk feil på flere harddisker har du trøbbel. En fungerende backup vil alltid være din beste forsikring mot datatap.
  2. Velg riktig RAID konfigurasjon! Siden RAID konfigurasjonene har forskjellige redundancy som skal forhindre datatap er det smart å lage et konseptuell design som omfatter alle lagrede data i ditt lagringssystem. Harddisker vil før eller siden feile. Har du RAID 1 eller mer kan du bare bytte ut disker som feiler med nye og med en gjenoppbygging av mappestrukturen er du i gang igjen. Du skal aldri benytte RAID 0 hvis du lagrer mye data. Her kan ingen disker feile uten at du mister data
  3. Ikke prøv å gjenopprett selv når flere disker har feilet! Hvis du har feil på 2 harddisker I et RAID 5 er det håpløst å erstatte harddisker for så å gjøre gjenoppbygging. Du vil sannsynligvis ende opp med permanent datatap. Noen harddisker har en «hot plug» som gjør det mulig å erstatte disker som feiler uten at systemene må stenges helt. Det tar vanligvis lang tid å gjenopprette systemene i en slik operasjon, men den kan gjøre det sikrere å erstatte disker med nye uten å forårsake mer skader. Men oppstår det problemer i en gjenoppbygging har du skaffet deg ennå større problemer. Vi vil mene at du aldri skal sette i gang en slik operasjon uten at du vet at du har en full backup tilgjengelig.
  4. Vær forberedt på system- eller hardwarefeil! Vi har tidligere påpekt at en eller flere harddisker i et RAID kan feile. Vær klar over at alle harddiskene i et RAID kjøpt direkte fra en leverandør kan komme fra samme produksjonsbånd. De kan da ha like svakheter. Mistenker du feil på harddisker bør du vurdere å bytte ut alle.
  5. Hvis du selv skal gjenoppbygge etter en feil på en harddisk lager du et image av innholdet på innsiden av RAID-et før du påbegynner gjenoppbygging. Hvis du har et image av alle harddiskene har du gode muligheter til å redde data hvis noe skulle skje med gjenoppbyggingen. I tillegg er det viktig at du merker harddiskenes plassering i settet. Dette vil gjøre det lettere for profesjonelle aktører å rekonstruere «datastripene».
  6. Hvis du tviler på noe, ring på profesjonell hjelp. Det er viktig å unngå panikk hvis noe skjer i et system med voldsomt mye data. Ofte er det gratis å ringe for gode råd.

Selv om du følger disse rådene er det ikke sikkert du, for alltid, vil unngå datatap. Jo mer komplekse systemer jo vanskeligere er det også å rekonstruere data fra dem. I dag er det mye teknologi i et RAID-oppsett, virtualisering og deduplisering er bare to eksempler. Dette er teknologi som i seg selv kan skape problemer. Når disse saken kommer til oss må vi i en analyseprosess kartlegge hvordan vi skal gå frem for å finne frem til alle lagene av data i en riktig rekkefølge. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger hjelp. Det er alltid gratis å ringe og vår vakttelefon besvares 24/7.

Picture copyright: Tim Reckmann/pixelio.de