500 millioner Android-telefoner er usikre etter factory reset.

tirsdag 2. juni 2015 av Lars Løfsgaard

Forskere fra Universitetet i Cambridge fant nylig ut at Android telefoner ikke sletter alle data i en factory reset. Dette til tross for at brukeren blir advart mot at alle data, inkl. musikk, bilder, app-er og brukerkontoer på eksempelvis Google, faktisk blir slettet.

Alle mobilbrukere bør seriøst slette sine gamle mobiltelefoner når de skal kjøpe ny telefon. Uansett om man velger å gi vekk, selge eller levere inn til forhandlere bør man ta ansvar for sine egne data. Hvis man ikke sletter selv bør man sørge for å spørre hvilke sletterutiner forhandleren har.

Ibas mener også at norske virksomheter må se på ansattes mobilvaner som en trussel mot virksomhetens sensitive data. De fleste av oss har i dag bare en telefon og bruken er selvsagt både privat og jobb. Dermed vil det være store mengder sensitive jobbdata på gamle mobiler.

Europa forbereder strengere lover og regler for å beskytte personvern, og European General Data Protection Regulation vil når den blir vedtatt kreve at alle virksomheter som håndterer EU-innbyggernes data skal slette personlig informasjon på forespørsel, eller når dataene ikke lenger skal benyttes. Virksomheter som neglisjerer sletting skal kunne bøtelegges fra € 250.000 - 0,5 % av den globale omsetningen for mindre lovbrudd, og opptil € 100 millioner eller 5 % av den årlige globale omsetningen for mer alvorlig brudd.

I Norge vil de fleste selskaper innen gjenbruk ha sertifiserte mobilsletteløsninger på plass. Elektronikkbransjen begynner også å etablere profesjonelle sletterutiner, men de fleste har fortsatt store forbedringspotensialer.

Foto: www.techspot.com