5 viktige spørsmål før du flytter ut i skyen

onsdag 23. mars 2016 av Tormod Nymoen

Mange norske IT-miljøer sikler på mulighetene som ligger i nettskyen. Spesielt de mindre og mellomstore selskapene der IT-ressursene ikke er så store og dedikerte. Teknologien tilbyr mange fordeler, fra kostnadsreduksjoner til effektiv IT-drift.

Lagringskapasitet er ofte en utfordring for selskaper i vekst, og når man i tillegg kan få ekspertsupport fra noen av verdens største lagringsselskaper, er skyen en fristende vei for de som ønsker å vokse fort. I tillegg gir skyen også tilgang til dyre verktøy mange ikke prioriterer å anskaffe.

Engelske studier fra Cloud Industry Forum estimerer at 9 av 10 britiske selskaper benytter minimum 2 skytjenester. Vi savner ferske tall for Norge, men det er god grunn til tro at slike løsninger begynner å bli mer vanlige fremover. SSB meldte i september 2015 at kjøp av nettskytjenester hadde økt med 9 % fra 2014 til 38 % i 2015. Den mest vanlige dataoverføring var fil- og epostlagring.

Ibas har ofte blitt engasjert i å rekonstruere data fra både nettskyselskaper og bedrifter som opplever nedetid i skyen. Det er åpenbart komplisert å flytte data fra egen onsite lagring til en nettsky full av ny teknologi.

Man må tenke sikkerhet og tilgang, og her lister vi noen spørsmål du må forsikre deg om før du flytter dine kritiske data.

Ansvar

Det viktigste er å finne ut eksakt hvem som har ansvaret for data som er lagret ute i nettskyen. Datasenteret eies som oftest av skytilbyderen, og det er kunden (du) som fortsatt har ansvaret for data. Greit å vite hvis du opplever datatap.

Juridiske tvister avgjør ofte ansvar og skyld, men lovgivningen varierer fra land til land. Derfor MÅ du vite hvor dine data er fysisk lagret. Er data eksempelvis lagret i USA er det amerikansk personvernregler som gjelder, ikke norske eller europeiske.

Reliability

Du må forsikre deg om hvor pålitelig tjenesten eller datatilgangen er. Hvis du har driftskritiske data lagret i skyen vil nedetid fort være kritisk for din virksomhet. Du må sørge for å få dokumentert hvilke tiltak tilbyderen har satt i verk for å opprettholde datatilgangen, samtidig som det er viktig å forstå garantien til tilbyderen.

Visste du at 99,9 % oppetid faktisk betyr at du må akseptere hele 9 timer nedetid i løpet av et år? Spør heller om 99,999 % som betyr kun 5 minutter.

Datasikkerhet

Du må sørge for å vite hvor godt dine data er sikret, spesielt om data er sensitive og virksomhetskritiske. Dette vil være ennå viktigere hvis din virksomhet følger regulerte standarder som eksempelvis PCI-DSS eller ISO 27001.

Support

Det vil nok være viktig for spesielt mindre virksomheter å støtte seg på de ekspertrådene som en nettskytilbyder gir. Da er det greit å vite hva man trenger hjelp til og hva slags hjelp som tilbys. Trenger du hjelp til backup og automatiske oppdateringer, spør du konkret om det før du signerer kontrakten.

Liten skrift

Før du signerer kontrakten må du lese og forstå den lille teksten. Her finner du som oftest de finansielle og juridiske betingelsene som avgjør eventuelle konflikter.

Hvis du føler at du sitter med 5 positive svar etter disse spørsmålene, vil vi tro at du kan få et godt utbytte av nettskyen.