Tiedonhävittämisen verifiointi

Tarjoamme tiedonhävitysmenetelmien varmennuspalveluita mm. suuryrityksille, laitetoimittajille ja valmistajille. Palveluumme sisältyy tietoturvan takeeksi kattava raportti, joka vahvistaa tietojen hävittämiseen käytetyn menetelmän luotettavuuden.

Onko hävitysmenetelmän verifiointi tärkeää?

Monet yritykset ovat tarkistaneet menetelmiään, kun puutteelliset tiedonhävityskäytännöt ovat aiheuttaneet mediassakin huomioituja tietovuototapauksia. Hävitysmenetelmien verifiointi on oleellinen vaihe tietoturvasuunnitelmaa laadittaessa. Se on ainoa tapa varmistaa tiedonhävittämisen laatu kun laitteita poistetaan käytöstä ja ne luovutetaan uusiokäyttöön, kierrätykseen tai jälleenmyyntiin.

Miksi tietojen täydellinen hävittäminen on välttämätöntä?

Tietovarkaudet

Jos arkaluonteisia tietoja ei hävitetä käytöstä poistettavista laitteista kunnolla, yrityksen tiedot voivat joutua varkauden kohteeksi ja yritys voi altistua tapahtumille, jotka voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Sisäiset tietovuodot

Tietokoneen tietoturvallinen tyhjentäminen ennen sen siirtämistä työntekijältä toiselle ehkäisee luvattoman pääsyn arkaluonteisiin tietoihin.

Lain noudattaminen

Yrityksen on noudatettava tietoturvaa ja arkistointia koskevia säännöksiä mm. henkilötietoja käsiteltäessä. Jotta tiedon hallinta vastaisi voimassa olevia säädöksiä, on yrityksen käytettävä hyväksyttyjä rutiineja tietoja käsiteltäessä. Tiedonhävitysohjelmistot ja magnetointilaitteet ovat tärkeässä roolissa tiukkojen tietoturvavaatimusten täyttämisessä.

Meidän menetelmämme

Laitteen valmistelu

Tallennusväline (kiintolevy, SSD-levy jne.), valmistellaan verifiointia varten kirjoittamalla siihen ennalta määriteltyjä merkkijonoja ennen sen tyhjentämistä. Laitteen valmistelun voi suorittaa joko Ibas Kroll Ontrack tai asiakas.

Tiedonhävitysprosessi

Tallennusväline tyhjennetään asiakkaan käyttämällä menetelmällä. Tämän voi tehdä joko Ibas Kroll Ontrack tai asiakas itse.

Perusteellinen analyysi

Tallennusväline tutkitaan ja analysoidaan perusteellisesti valmisteluvaiheessa kirjoitettujen merkkijonojen jäämien löytämiseksi. Ibas Kroll Ontrack analysoi tallennusvälineen jokaisen fyysisen tallennuslohkon, mukaan lukien vialliset ja vapaat lohkot, tietoturvallisen hävitysprosessin varmistamiseksi.

Yksityiskohtainen raportti

Asiakkaalle toimitetaan seikkaperäinen loppuraportti, jossa verifiointiprosessi on kuvattu kokonaisuudessaan valmisteluvaiheesta tietojen hävittämiseen ja tallennusvälineen analysointiin. Raportissa kerrotaan myös tiedonhävitysmenetelmän mahdolliset puutteet.