Saatavilla vain Ontrackissa: IBM Storwize tietojen palautus

loka 26, 2021

Ongelma

Asiakas koki äskettäin etänä suoritetun kiristysohjelmahyökkäyksen, joka johti siihen, että Ontrack-insinöörit kohtasivat yhden heidän tähän mennessä erikoisimmista tietojen palautustehtävistään: 120 vaurioituneen kiintolevyn palauttaminen IBM SVC Storwize v7000 -järjestelmässä… ilman varmuuskopioita, joihin tukeutua.

Ratkaisu

Huomattuaan projektin kriittisen luonteen, Ontrackin tietojen palauttamisen asiantuntijat suorittivat kattavan prosessin, joka tähtäsi poistettujen tietojen mahdolliseen palauttamiseen:

 1. Konsultointi
  Ontrack-tiimi pystyi työskentelemään yhdessä asiakkaan tiimin kanssa ja selvittämään tietojen katoamistapahtuman ja siihen vaikuttaneet tallennusjärjestelmät. Esitetyn laajuuden perusteella Ontrack pystyi määrittämään projektisuunnitelman sekä määrittämään aikatauluodotukset ja tietojen palautuksen kustannukset.

   

 2. Diagnoosi
  Tiedonpalautusinsinöörit käyttivät Ontrackin omia työkaluja levyjen analysoimiseen, todennäköisen taulukkokokoonpanon määrittämiseen sekä Windows-tallennustilan ja VMware-tallennusvirtuaalikoneiden viitteiden havaitsemiseen.

 3. T&K-simulointi ja ohjelmisto-ohjelmointi
  Alkudiagnoosin jälkeen insinöörit analysoivat IBM SVC Storwize v7000:n minimaalisen laitteistoasennuksen keinona havaita Raid Array -kartoituksessa käytettyjen levyrakenteiden asettelu, mukaan lukien hallitut levyt, SVC-varastot, virtuaalilevyt ja fyysiset levyt (= LUN).


  Ontrack alkoi sitten tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaan IT-osaston kanssa saadakseen laitteiston toimimaan uudessa IBM SVC Storwize v7000 -järjestelmän asennuksessa.

  Simulaatioita suoritettiin sen selvittämiseksi, voidaanko asiakkaan ympäristö luoda uudelleen toiminnassa olevalla laitteistolla ja löytyisikö jokin rakenne, jolla voitaisiin mahdollisesti rekonstruoida poistetut tiedot. Kaikkia simuloituja rakenteita koskevia havaintoja verrattiin alkuperäisten kiintolevyjen rakenteisiin.

  Rakenteiden vertailun perusteella muodostui positiivinen ennuste, ja Ontrack pystyi etenemään omien työkalujen luomisessa ja muokkaamisessa toimivien tallennusjärjestelmien purkamiseksi ja SAN-järjestelmän tietojen onnistuneeksi palauttamiseksi.

 4. Tietojen palautus

Valtava haaste edessään Ontrackin tietojen palautusasiantuntijat tutkivat IBM:n omistamia ohjelmistoja laajasti. Tämän tutkimuksen tuloksena insinöörit muokkasivat palautustyökalujaan siten, että ne mahdollistivat IBM-järjestelmässä käytetyn DRAIDin virtuaalisen uudelleenrakentamisen.

selvitysosoittautui palautusprosessin monimutkaisimmaksi osaksi, koska kaikki DRAID6 MDiskillä oleva data yhdistettiin useiden muiden MD-levyjen kanssa ja niille varattiin dynaamisesti useita sekä VD-levyjen että dynaamisten levyjen tasoja.

Kun kokoonpano rakennettiin käytännössä uudelleen, Ontrack-tiimi pystyi rakentamaan taltiot virtuaalisesti uudelleen ja muuttamaan ne 1 152 laitteeksi. Näin saatiin näkyviin käytettävissä olevien tietojen yleinen asettelu, jotta voidaan luoda raportteja asiakkaalle ja suorittaa IBM Storwizen tietojen palautus.

Lopputulos

Kun asiakas alun perin esitteli ongelman, ei ollut juurikaan toivoa täydellisestä (tai edes osittaisesta) palautumisesta, koska IBM Storwize -tiedontallennusjärjestelmä oli monimutkainen. Insinööriemme ahkeruuden ansiosta ennennäkemätön Ontrack-tietojen palautusratkaisu kaikille IBM Storwize -järjestelmille on kuitenkin nyt saatavilla ainoastaan Ontrackin kautta.