Varmuuskopioista huolimatta käyttäjät kadottavat tiedostojaan

perjantai 7. huhtikuuta 2017 - Kirsi Paasivirta

Kansainvälistä varmuuskopiointipäivää (World Backup Day 2017) vietettiin 31. maaliskuuta, sen kunniaksi teetimme tutkimuksen – estääkö varmuuskopiointi käyttäjiä menettämästä tietojaan?

Kroll Ontrackin teettämän tutkimuksen mukaan noin 75 % yrityksistä ja kuluttajista tekee rutiininomaisesti kattavat varmuuskopiot tiedostoistaan. Pilveen tallennetut varmuuskopiot ovat kasvattaneet suosiotaan, viime vuoden tutkimuksessa 16 % käytti pilvipalveluita varmuuskopiointiin, nyt määrä on 33 %. Myös nauhavarmistusten määrä on noussut 8 prosentista 17 prosenttiin.

Huolimatta varmuuskopioinneista yli kolmasosa tuhannen käyttäjän otannastamme oli menettänyt tietojaan viimeisen vuoden aikana. Lähes jokaisella yrityksellä, joka menetti tietojaan, oli aktiivikäytössä oleva varmuuskopiointijärjestelmä. Syy tietojen menetyksille varmuuskopioinnista huolimatta oli usein se, että varmuuskopio ei toiminutkaan odotetusti. Käyttäjistä, joilla oli varmuuskopio, 67 % pystyi palauttamaan lähes kaikki tiedostot, 13 % pystyi palauttamaan vain kolme neljäsosaa tiedostoista, 12 % varmuuskopio oli korruptoitunut ja 3 % pystyi palauttamaan varmuuskopiostaan vain pienen osan.

Lisäksi varmuuskopiointijärjestelmän pettämiselle saattaa olla syynä, että kaikki oleelliset laitteet eivät olekaan varmuuskopioinnin piirissä, älypuhelimet tai tabletit unohdetaan laskuista ja niiden mukana katoaa kriittistä tietoa.

Tietoisuus tietojen mahdollisesta menettämisestä on kuitenkin jo hyvällä mallilla, sillä vain 7 % vastaajista, jotka eivät käyttäneet mitään varmuuskopiointia, oli siinä uskossa, ettei heidän tiedoilleen voi käydä mitään. Vastaajista, jotka tietoisesti skippasivat varmuuskopioinnin, 14 % sanoin syyksi varmuuskopioinnin hinnan ja hallinnoinnin aiheuttaman vaivan.

Kuinka usein käyttäjät sitten varmuuskopioivat tiedostojaan? 44% vastasi päivittäin, 18% viikoittain, 16% kerran kuussa, 4% kerran vuodessa, loput eivät tienneet tarkalleen.

Kaiken varmuuskopioinnin aiheuttaman vaivan jälkeen 24 % vastaajista myönsi, ettei ole koskaan edes testannut varmuuskopionsa toimivuutta! Onneksi 24% testaa varmuuskopioitaan kerran viikossa, 30% kerran kuussa ja 14 % kerran vuoteen.

Vinkkimme varmuuskopiointiin ja kopioiden hallinnointiin:

  • Tee varmuuskopiointisuunnitelma, joka kattaa kaikki tärkeitä tiedostoja sisältävät laitteet
  • Tarkista säännöllisesti, että varmuuskopiointi toimii ajantasaisesti. Tarkista myös, että jo tallennetut varmuuskopiot ovat käyttökelpoisia
img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!