Tietojen palautuksen pioneeri

tiistai 9. heinäkuuta 2019 - Linda Kass

Yksi Ontrackin asiantuntijoista on viettänyt koko uransa palauttaen tietoja virtuaalisista järjestelmistä. Hänen tietonsa ja kokemuksensa ovat perusta monille maailman johtaville palautustyökaluille.

Børje Aamodt on palauttanut virtuaalijärjestelmien tietoja jo lähemmäs 25 vuotta. Norjalaisella tietojen palautuksen asiantuntijalla on korkea asema Ontrackin sisällä maailmanlaajuisesti. Taitojensa ja vaikuttavan tietämyksensä ansiosta hän on tehnyt mahdottomasta mahdollista virtuaalijärjestelmien parissa vuosituhannen alusta lähtien.

- Aloimme saada projekteja liittyen virtuaalijärjestelmiin, tietämättä oikeastaan lainkaan miten niitä käsitellään. Siksi meidän oli opittava uusia taitoja ja kehitettävä uusia käytäntöjä. Hankkeiden määrä nousi nopeasti ja uusia menetelmiä kehitettiin samalla kun menimme eteenpäin, kokenut insinööri sanoo.

Ensimmäisiä projekteja voisi kuvailla yksinkertaisiksi ja melko mutkattomiksi.

- Projektit muuttuivat nopeasti monimutkaisemmiksi, sitä mukaa kun järjestelmät kehittyivät. Nyt toteutamme satoja monimutkaisia virtuaalisia palautusprojekteja joka vuosi, sanoo Aamodt.

10 prosenttia kaikista palautustöistä johtuu ohjelmisto-ongelmista. Loput levy-ongelmista.

Suuret ja monimutkaiset palautustyöt

Tiedot ja sisältö tallennetaan eri kerroksiin suurissa SAN-tiedostojärjestelmissä. Palautuksen monimutkaisuus on tapauskohtaista.

- Kun ongelma on varsinaisessa SAN:issa, meidän täytyy mennä syvälle laitteistoon ja tutkia sen rakenteita. Kun dataa on poistettu virtuaalijärjestelmistä, on tutkittava varsinaisen ohjelmiston rakennetta, sanoo Aamodt ja toteaa, että useimmat vahingot tapahtuvat silloin, kun levyt epäonnistuvat tai tapahtuu perinteisiä käyttäjävirheitä IT-osastolla.

Useimmat ongelmat ratkaistaan etänä. Syy tähän on selvä: harvat pystyvät lähettämään tietokeskuksiaan korjattavaksi. Aamodt ja hänen kollegansa siis kirjautuvat etänä järjestelmiin ja käyttävät salattuja yhteyksiä yrittäessään löytää ongelmia virtuaalijärjestelmissä tai varsinaisessa levyssä ennen sisällön palauttamista. Joskus tehtävä on suoritettava paikan päällä, mutta se on erittäin harvinaista.

- Etsiminen on kaikkein eniten aikaa vievin vaihe ja siitä kaikki projektit alkavat. Kun tiedot on kerätty, aloitamme tietojen tarkastamisen, lajittelun ja luetteloinnin. Vaikka yritämme automatisoida niin paljon kuin mahdollista, monet näistä tehtävistä edellyttävät sellaista loogista ajattelua, johon vain ihmisen aivot pystyvät. Kaikkien hankkeiden tavoitteena on luoda paras mahdollinen yhteistyö ihmisten ja koneiden välille.

Suunniteltu toimimaan, ei käsittelemään virheitä

- Joskus emme löydä virtuaalijärjestelmää varmuuskopioista, jolloin meidän on käytettävä erikoissuunniteltuja työkaluja, joiden avulla yritämme palauttaa mahdollisimman paljon sisältöä.

Menetelmien, prosessien ja työkalujen kehittämiseksi meidän on ensin ymmärrettävä, miten eri ohjelmistot on kehitetty ja kuinka ne toimivat.

- Opimme sen seuraamalla tarkasti kaikkia yksityiskohtia, jotka tapahtuvat silloin kun virtuaalijärjestelmä poistetaan. Olemme poistaneet tuhansia virtuaalipalvelimia ja se on antanut meille valmiudet kehittää prosessi virtuaalijärjestelmien uudelleenrakentamista varten. 

Kyseinen prosessi on erittäin tärkeä, koska laitteistot ja ohjelmistot toimitetaan meille tietojen palauttamiseen ilman piirrustuksia ja ohjeita.

– Järjestelmät on suunniteltu toimimaan virheettömästi, eikä niillä ole ratkaisuja menetettyjen tietojen palauttamiseen, Aamodt sanoo.

Tärkeää on myös tieto siitä, miten erilaiset tiedostojärjestelmät on rakennettu. Tämä voi monissa tapauksissa olla haastavaa, koska useimmat tiedostojärjestelmät ovat patentoituja ja valmistajat eivät halua jakaa sisäisiä salaisuuksiaan. Tämän takia Ontrackin insinöörien on purettava ja uudelleenkoottava järjestelmiä ongelmien löytämiseksi, ennen kuin ne voidaan korjata ehjäksi jälleen. Tiedot on palautettava ilman varmuuskopiointia. Tavoitteena on saada tiedot takaisin alkuperäisessä muodossaan ja huolehtia siitä, että kaikki vahingoittuneet levyt varmasti poistetaan.

– Fyysiset vauriot saattavat johtaa epäonnistuneisiin tiedostojärjestelmiin, jolloin laitteen käyttöjärjestelmä ei tunnista tiedostojärjestelmää. Meillä on erikoistyökaluja tällaisia tilanteita varten, Aamodt sanoo.

Voi kestää viikkoja

Kuten edellä mainittiin, puuttuvien tietojen löytäminen ja hakutulosten käsittely on aikaa vievin osa palautusta.

– Se usein madaltaa varastointijärjestelmän kapasiteettia ja vähentää sen monimutkaisuutta. Helpoimmat tehtävät voidaan hoitaa muutamassa tunnissa. Toiset projektit saattavat kestää viikkoja ja vaativat paljon tutkimusta ja kehitystä. Se kuinka paljon aikaa käytämme, voi vaihdella paljon. Ratkaiseva ja tärkeä osa on selvittää, mitä työkaluja on käytettävä ja milloin.

Kun insinöörit ovat saaneet selville, mitä he pystyvät palauttamaan, tietojärjestelmien uudelleenrakentaminen voi alkaa. Lopulta asiakas saa käsiinsä käyttövalmiit tiedostot.

Työ on helpointa silloin, kun insinöörit pystyvät käyttämään sellaisia työkaluja, jotka heillä on jo ennestään. Toisinaan menetelmiä on kehitettävä kesken projektin. Tämä on innovaatiota ja kaikki kokemukset ja uudet käytännöt jaetaan maailmanlaajuisen ryhmän kanssa, joka vastaa uusien työkalujen ja erikoistuneiden palautusohjelmistojen luomisesta.

 – Monet virtuaalijärjestelmistä ovat sellaisia, että ilman erikoistuneita työkaluja niitä on lähes mahdotonta palauttaa. Neuvomme on, että kannattaa pysähtyä hetkeksi, ennen kuin on aikeissa itse yrittää korjata jotain. Mitä enemmän yrität, sitä enemmän vahinkoa saatat saada aikaan. Vialliset levyt on lähetettävä välittömästi palautuslaboratorioon, Aamodt toteaa.

 

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!