Ontrackin kysely paljastaa - varmuuskopiot edelleen puutteellisia

perjantai 27. huhtikuuta 2018 - Kirsi Paasivirta

Varmuuskopioinnin tärkeydestä muistuttavan World Backup Day -teemapäivän hengessä haastateltiin maailmanlaajuisesti hieman alle 350 Ontrack Data Recoveryn asiakasta. Kysely paljasti, että yli kolmasosa vastaajista ei ollut varmuuskopioinut menettämiään tiedostoja. Tietojensa varmuuskopioinnin laiminlyövien määrä on siis edelleen suuri, vaikka heidän osuutensa onkin laskenut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2013 niiden vastaajien osuus, joilla ei ollut varmuuskopiointiratkaisua käytössä tietojen menettämisen aikaan, oli 37 %, vuonna 2015 39 % ja viime vuonna 33 %. Varmuuskopioinnin laiminlyöjät ilmoittivat, että suurin syy varmuuskopioinnin puuttumiseen oli se, ettei heillä ollut aikaa etsiä ja asettaa heidän tarpeisiinsa sopivinta varmuuskopiointiratkaisua.

Ontrackin toteama varmuuskopioinnin laiminlyöjien määrä on vain hieman suurempi, kuin vuoden 2018 World Backup Day -päivän järjestäjien sivuillaan julkaisema määrä: heidän mukaansa varmuuskopiointia käyttämättömien osuus on 30 %. Tästä syystä ensimmäistä World Backup Day -päivää vietettiin seitsemän vuotta sitten, vuonna 2011. Päivän tarkoitus on muistuttaa varmuuskopioinnin tärkeydestä ja siitä, että varmuuskopiot on hyvä ottaa edes kerran vuodessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että yksi kerta vuodessa riittää ehkä yksityiskäyttäjälle, mutta ei missään nimessä yritykselle!

Kyse on yritystoiminnalle tärkeän tiedon palauttamisesta mahdollisimman nopeasti järjestelmävirheen tai tietojen menetyksen jälkeen. Viivyttely voi johtaa niin suuriin ongelmiin, että koko yrityksen tulevaisuus on vaakalaudalla. On itsestään selvää, että sitä vähemmän tietoja menetetään, mitä vähemmän aikaa viimeisimmän varmuuskopion ja tietojen menetyksen välillä on. Tasapainon löytäminen tallennustilan vaatimusten ja kustannusten ja varmuuskopioiden ajanmukaisuuden välillä on olennaista hätätilanteista selviämisessä.

Tämän vuoksi suurin osa varmuuskopiointia käyttävistä haastatelluista olivat valinneet päivittäisen varmuuskopioinnin. Lähes 58 % kaikista vastaajista kautta maailman kuului tähän ryhmään. Hieman alle 20 % vastaajista oli valinnut viikottaisen varmuuskopioinnin ja hieman alle 12 % kuukausittaisen varmuuskopioinnin. Sen sijaan vain kolme (3!) prosenttia otti varmuuskopiot vain kerran vuodessa.

Myös varmuuskopioinnin tyyppi vaihtelee. Täyskopio oli vastaajien suosikki: 42 % maailmanlaajuisista käyttäjistä käyttää täyskopiointia, muutoskopiointia taas 25 % ja differentiaalikopiota noin 15 %. Kuvaan (snapshot) perustuvaa varmuuskopiointia sen sijaan käytti vain noin 7 % vastaajista.

Kaikista näistä turvaamistoimista huolimatta monet vastaajat olivat kokeneet vakavia tietojen menetyksiä: vuonna 2017 tietojansa menettäneistä vastaajista vain 43 % saivat palautettua 75–100 % tiedoista varmuuskopioidensa avulla. 11 % sai palautettua vain 40–75 % menetetyistä tiedoista. Loput vastaajista joko menettivät suurimman osan tai jopa kaikki tiedoista. Vuonna 2016 vastaajista 66 % onnistui palauttamaan kolme neljäsosaa kaikista tiedoistaan, kun taas 11 % pystyi palauttamaan vain 40–75 % tiedoista.

Herää kysymys: miksi niin moni vastaajista menetti tietojaan, vaikka he ottivat varmuuskopioita? Vastaus löytyy siitä, etteivät he testanneet varmuuskopiointiaan tarpeeksi tai tarkistaneet, että se toimii oikein.

Tämän vuoden kyselyn tulokset osoittavat, että vain 27 % vastaajista testaa varmuuskopiointinsa viikottain ja 32 % kerran kuussa. Loput vastaajista testaavat varmuuskopiointinsa vain kerran vuodessa tai eivät lainkaan. Vuonna 2016 vain 24 % vastaajista testasi varmuuskopiointinsa kerran viikossa, 34 % ainakin kerran kuussa, 13 % tarkisti varuuskopioinnin vain kerran vuodessa ja lähes 24 % ei testannut sitä lainkaan.

Loppupäätelmä: Ei riitä, että asettaa varmuuskopiointiratkaisun käyttöön kerran ja siitä lähtien luottaa sen toimintaan sataprosenttisesti. Päin vastoin, varmuuskopioiden ja varmuuskopiointiratkaisun toimivuus täytyy varmistaa säännöllisesti, tunnistaa virheiden syyt ja korjata ne. On myös varmistettava, että varmuuskopiointi todella toimii määrättyinä ajankohtina. Ei riitä, että tarkistaa itse varmuuskopiot, sillä myös niiden sisältämät tiedot tulee tarkistaa. Tietojen tulee olla eheitä, jotta niitä voi käyttää myöhemmin. Lisäksi on tärkeää asettaa varmuuskopioinnille aikataulu, joka kattaa mahdollisimman monia tärkeitä laitteita ja medioita.

Varmuuskopioinnin laiminlyönti taas on yksinkertaisesti välinpitämätöntä. Yksityishenkilölle se voi sopia, mutta yritykselle se ei käy laisinkaan.

Kuvan tekijänoikeus: Wikilimages/pixabay.com

https://pixabay.com/en/earth-earth-at-night-night-lights-11595/

CC0-Lisenssi

 

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!