Go to Top

Ontrackin kyselytutkimus paljastaa: kiitos varmuuskopioinnin, tietojen katoamista tapahtuu aiempaa harvemmin!

Ontrackin kansainvälisenä varmuuskopiopäivänä (World Backup Day) tekemä maailmanlaajuinen, yli 800 asiakasta ja yhteistyökumppania käsittänyt kysely kertoo yhä useampien varautuvan tietojen katoamiseen varmuuskopioimalla tiedostonsa. Toisin kuin aiempina vuosina, jolloin kyselyyn vastanneista keskimäärin yli 30 prosenttia ei käyttänyt minkäänlaista varmuuskopiointia, tänä vuonna vastaava osuus oli vain noin 2 prosenttia!

Tämä on yksi pääsyistä sille, että tietojen katoamista oli kuluneena vuonna sattunut vain hieman yli 13 prosentille vastaajista.

Kysely paljastaa myös varmuuskopiointiratkaisuissa tapahtuneen selvää kehitystä: toisin kuin vuonna 2017, jolloin vain 43 prosenttia vastanneista oli onnistunut palauttamaan varmuuskopioiltaan 75–100 prosenttia kadonneista tiedoista, viime vuonna samaan oli kyennyt 76 prosenttia vastaajista. Luku on todella, todella hyvä myös vuoteen 2016 verrattuna, jolloin palauttamisessa onnistuneita oli huimat 66 prosenttia.

Varmuuskopioinnin taajuudessa ei ole juurikaan tapahtunut muutosta: 62 prosenttia vastaajista ilmoitti tehneensä varmuuskopiot päivittäin vuonna 2018. Vuonna 2017 vastaava osuus oli 58 prosenttia. Viikoittain varmuuskopiot teki 16 prosenttia vastanneista, mikä ei eroa myöskään paljoa vuodesta 2017, jolloin vastaava prosenttiosuus oli hieman alle 20.

Sama kehitys on nähtävissä myös varmuuskopiointijärjestelmien toiminnan testaamisessa: tuoreimman kyselyn vastaajista 4 prosenttia varmisti päivittäin varmuuskopioidensa ja niihin liittyvien laitteiden toimivan ja olevan käytettävissä, mikäli tietoja sattuisi katoamaan. Viikoittain toimivuuden testasi 24 prosenttia vastanneista, kerran kuukaudessa 35 prosenttia. Vuonna 2017 varmuuskopiointiympäristön toiminnan testasi viikoittain 27 prosenttia ja kuukausittain 32 prosenttia vastaajista. Kehitys on siis samansuuntaista tässäkin suhteessa.

Miksi vuoden 2018 kyselyn tuloksissa tietojen katoamista kohdanneiden määrä putosi jyrkästi 19,5 prosentista 13 prosenttiin, huolimatta siitä, että varmuuskopioinnin taajuus ja testaus pysyivät melkein ennallaan?

Uskomme syyn piilevän vastaajien käyttämissä varmuuskopiointimenetelmissä. Kuluneena vuonna varmuuskopioita nimittäin tallennettiin huomattavasti vuotta 2017 enemmän pilveen ja verkkopalvelimille. Osuus kasvoi 20 prosentista 38 prosenttiin eli miltei kaksinkertaistui. Samaan aikaan myös USB-muistien käyttö varmuuskopiointiin harppasi vuoden 2017 noin 9 prosentista 18 prosenttiin vuonna 2018. Nauhavarmistuksen käyttöaste sen sijaan on muuttunut hyvin vähän, noin 10 prosentista 9 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan käyttäjien voidaan todeta siirtyneen merkittävissä määrissä pilvivarmistuksen käyttäjiksi ja näin ulkoistaneen riskinsä. Toisaalta iso, lähes 18 prosentin osuus vastaajista kertoi käyttävänsä varmuuskopiointiin erillistä verkkopalvelinta. Tämä pienentää tietojenkatoamisriskiä merkittävästi, olettaen että verkkopalvelimen tietojenpalautustoiminnot on määritelty oikein ja ne toimivat.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta kyselyn tulosten ei tulisi tuudittaa ketään, ei yritystä eikä yksityishenkilöä, valheelliseen turvallisuudentunteeseen!

Vuoden 2019 varmuuskopiopäivän yhteydessä haluammekin kehottaa kaikkia tietokoneiden käyttäjiä varmuuskopioiden tekemisen lisäksi myös tarkistamaan niiden toiminnan säännöllisesti. Jos menetät tärkeitä tietoja etkä pysty tai osaa palauttaa niitä itse, viisainta on kääntyä Ibas Ontrackin kaltaisen tietojen palauttamisen asiantuntijan puoleen vakavien järjestelmävaurioiden ja peruuttamattoman tietojan tuhoutumisen välttämiseksi.

Ontrackin kyselytutkimukseen vastasi Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Ranskassa toimivia yrityksiä. Vastaajia oli yhteensä 810.

Kuvien tekijänoikeudet: Ontrack Data Recovery