Kun to prosent sikkerhetskopierer ikke

keskiviikko 10. huhtikuuta 2019 - Michael Nuncic

Antallet som svarer at de har opplevd datatap minker takket være sikkerhetskopiering.

En global undersøkelse med over 800 deltagere utført av Ontrack viser at stadig flere beskytter seg selv mot datatap ved å sikkerhetskopiere data. Tidligere har så mange som over 30 prosent svart at de ikke gjør noen form for sikkerhetskopiering. Andelen har i den siste undersøkelsen sunket til to prosent.

Det er en av hovedgrunnene til at kun litt over 13 prosent av de spurte har opplevd datatap.

En klar positiv trend synes også i bruken av ulike løsninger. I 2017 klarte kun 43 prosent av de spurte å gjenopprette mellom 75 og 100 prosent av dataen fra sikkerhetskopier. I 2018 var tallet 76 prosent.

Vi ser at hvor ofte data sikkerhetskopieres ikke har endret seg stort. 62 prosent svarer at de tar sikkerhetskopi hver eneste dag, en oppgang på fire prosentpoeng fra 2017. 16 prosent svarer de tar sikkerhetskopi en gang i uken.

Den samme tendensen går igjen når det kommer til å teste backup-løsningens funksjonalitet. Kun fire prosent av de spurte svarte at de tester om løsningen og tilhørende maskinvare fungerer som den skal daglig. 24 prosent tester ukentlig, og 35 månedlig.

Fra bånd til skyen

Så hvordan har det seg at i resultatene for 2018 har antallet datatap falt="" fra 19,5 prosent til 13 prosent, mens kontroll og hyppighet på sikkerhetskopiering er nærmest uendret?

Vi tror det har å gjøre med typen lagring som er brukt. Sammenlignet med 2017 ble en betydelig større mengde data lagret i skyen eller online-servere i fjor. En økning fra 20 prosent til 38, nesten det dobbelte. Samtidig var det en brå økning i bruk av USB-lagring for sikkerhetskopier; fra ni til 18 prosent. Det ble også observert en liten nedgang i bruk av magnetbånd; fra ti til ni prosent.

Vi ser at brukerne i stor grad har rettet blikkene og oppmerksomheten til skyen, og dermed outsourcet risikoen. Samtidig rapporterer 18 prosent av de spurte at de bruker et separat NAS for sikkerhetskopiering, og har dermed redusert risikoen for datatap betraktelig, gitt at gjenopprettingsfunksjonene er satt opp og fungerer riktig.

Til tross for positiv utvikling bør ingen datamaskinbruker stole blindt på falsk sikkerhet. Hverken privat eller på jobb. Vi oppfordrer alle til å ikke bare ta i bruk sikkerhetskopiløsninger, men også å sjekke dem regelmessig. I tilfelle alvorlige datatap, er det alltid lurt å ta kontakt med profesjonelle gjenopprettingseksperter for å forhindre ytterligere skader og irreversible datatap.

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å gjenopprette tapt data.

Ontrack undersøkelsen er utført i USA, UK, Tyskland, Sverige, Nederland og Frankrike. Totalt="" var det 810 som deltok.

Picture copyright: Ontrack Data Recovery

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!