Mitä tietovahingolla tarkoitetaan?

torstai 18. helmikuuta 2016 - Jyri Pohja

Nykyisin jo lähes jokainen lienee kokenut jonkinlaisen vahingon, jossa tietokoneessa tai muussa tallennusvälineessä olleet tiedot on menetetty pysyvästi. Kaikki tietävät tunteen, kun kone yllättäen jäätyy ja avoimena ollut työtiedosto katoaa tai huolella täytetty lomake tyhjenee. Jos tiedot uhkaavat yrityksen liiketoimintaa, on tilanne vakava.

Tunne voi olla riipaiseva myös silloin kun kyse on menetetyistä perhevalokuvista.

Kuulemme asiakkaidemme huolen jo puhelimessa ja voimme laboratoriossamme kuvitella hädän tunteen heidän kasvoillaan.

EMC:n Global Data Protection -indeksin mukaan yrityksille aiheutui jopa 1700 miljardin dollarin tappiot tietovahinkojen ja tietojärjestelmien käyttökatkosten takia. Yritykset menettivät keskimäärin 2,33 teratavua tietoja, mikä vastaa noin 24 miljoonaa sähköpostiviestiä.

Jos olet perehtynyt teknologiaan syvällisemmin, tiedät todennäköisesti, että tiedot voidaan useissa tapauksissa pelastaa. Joissakin tapauksissa sen voi tehdä itse, mutta usein epäonnistuneet pelastusyritykset aiheuttavat entistä suuremmat vahingot. Mahdollisuutesi yrittää tietojen palautusta itse riippuvat vahingon syystä ja laajuudesta. Kun kyseessä ovat yritykselle kriittiset tiedot, on syytä turvautua asiantuntijan apuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kerromme seuraavaksi tavallisimmista tietovahinkojen aiheuttajista.

Inhimilliset virheet

Tiedostoja ja hakemistoja poistetaan vahingossa suhteellisen usein, mutta onneksi ne on myös helppo palauttaa. Tiedostot eivät häviä kiintolevyltä, mutta niiden käyttämä tallennustila merkitään vapaaksi uusille tiedostoille. Voit palauttaa poistetut tiedostot Ontrack EasyRecovery -ohjelmallamme.

Haittaohjelmat

Internet avaa täysin uusia mahdollisuuksia, mutta sivuvaikutuksena se avaa myös oven useille eri haittaohjelmille, jotka tuhoavat tietoja. Haittaohjelmasta riippuen se saattaa ainoastaan muuttaa tiedostojen metatietoja, jotka ovat korjattavissa helposti. Hankalissa tapauksissa haittaohjelmat voivat aiheuttaa laajaa tuhoa.

Ransomware-tyyppiset haittaohjelmat, kuten Cryptolocker, salaavat kiintolevyn sisällön ja vaativat käyttäjältä maksua salauksen tai lukituksen poistamiseksi. Vahvan salauksen omatoiminen purkaminen on käytännössä mahdotonta.

Jos olet saanut haittaohjelman koneellesi, ota yhteyttä asiantuntijaan.

Loogiset virheet

Toisinaan ohjelmissa ja niihin liittyvissä tiedostoissa ilmenee virhe, jota ei voi ennalta ehkäistä ja johon ei voi mitenkään vaikuttaa.

Yllättävät virtakatkokset ja ajurien virheet voivat aiheuttaa ongelmia kiintolevyn tiedostorakenteille. Samoin elinikänsä loppuun tulleet kiintolevyt voivat ’dementoitua’ ja kirjoittaa tietoja väärään paikkaan.

CHKDSK-järjestelmätyökalu lienee Windows-käyttäjille tuttu. Sen tarkoituksena on korjata loogiset virheet niin, että kiintolevy on taas eheä ja täysin toimintakuntoinen. Kannattaa tosin huomata, että ohjelman suorittamat korjaustoimenpiteet voivat tehdä peruuttamattomia muutoksia tiedostorakenteisiin. Tällaisten muutosten jälkeen tietojen palauttaminen saattaa olla mahdotonta. Työkalun kanssa kannattaa olla erittäin varovainen ja erityisesti silloin kun et tunne sen toimintaa hyvin.

Fyysinen vahinko

Tavallisin syy tietojen menetykseen on epäilemättä fyysinen vahinko. Tosiasia on, että iso osa maailman sähköisistä tiedoista on tallennettu kiintolevyille, joissa on liikkuvia osia ja toleranssit erittäin pieniä. Kiintolevyn putoaminen voi välittömästi vaurioittaa luku/kirjoituspäitä sekä tallennuslevyn pintaa.

Levyjen pyöriessä tuhansia kierroksia minuutissa levyaseman käyttäminen, jos se vielä on mahdollista, aiheuttaa entistä isommat vahingot. Neste- ja palovahingot ovat harvinaisempia, mutta esimerkiksi älypuhelinten vesivahingot ovat yleistyneet huomattavasti viime aikoina.

Kiintolevystä kuuluva naksuva, kilkuttava tai rahiseva ääni on merkki vakavasta fyysisestä vauriosta. Jos tietokone lisäksi hidastuu tai jumiutuu kokonaan, on kiintolevy todennäköisesti tuhoutumassa.

Vaikka tällainen vahinko ei hetkauttaisi elämää, emme silti suosittele kiintolevyjen fyysisten vaurioiden korjaamista itse.

Kyse on vaativasta työstä, joka edellyttää erikoisosaamista. Kysy neuvoa asiantuntijalta, erityisesti jos tiedot ovat arvokkaita.

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!