Automaattinen tilanvapautus (UNMAP) voi johtaa peruuttamattomaan tietojen katoamiseen nykyisissä VMware vSphere 6.5 ESX/ESXi -palvelimissa

perjantai 1. kesäkuuta 2018 - Michael Nuncic

“VMFS UNMAP” tai “Automaattinen tilanvapautus” on toiminto, joka esiteltiin ensimmäisenä VMware vSpehe 5.0:ssa. Sen avulla voi vapauttaa muistia palauttamalla käyttöön käyttämättömät muistilohkot VMFS-tiedostojärjestelmän Datastoressa thin-provisioiduissa loogisissa yksiköissä (LUN). Nykyisissä VMware vSphere/ESX/ESXi 6.5 -järjestelmissä toiminto on kuitenkin oletusarvoisesti käytössä, mikä voi aiheuttaa ongelmia, jos kadonneita tiedostoja täytyy joskus palauttaa.

Toiminto on sinänsä erinomainen, mutta myös ongelmallinen: Jos joskus tarvitaan tiedostonpalautusta, edes parhaimmat tiedonpalautusasiantuntijat eivät siihen pysty. Esimerkiksi jos tietoja poistetaan virtuaalikoneesta tai virtuaalilevyltä vahingossa, tietojen palauttamisen mahdollisuus on sitä pienempi mitä pidempi aika poistamisesta on, koska muistijärjestelmä tyhjentää “käyttämättömät” muistilohkot. Tällöin tietojen palautuksesta tulee mahdotonta ja tiedot voidaan palauttaa vain, jos käytössä on ollut ajankohtainen ja toimiva varmuuskopiointijärjestelmä.

Monet VMwaren käyttäjät vaihtavat nyt uuteen VMFS 6 -tiedostojärjestelmään, koska siinä on etuja vanhoihin järjestemiin nähden: VMFS 6:ssa tiedostojen luominen on nopeampaa, koska se käyttää eri kokoisia lohkoja pienille ja suurille tiedostoille. Lisäksi uusi tiedostojärjestelmä tarjoaa parannuksia, kuten virtuaalikoneeseen perustuvan block allocation affinity ja ATS (Atomic Test & Set) Miscompare Handling -ominaisuudet, sekä muita parannuksia rinnakkaisuuteen ja yhtäaikaisuuteen, mikä myös osaltaan parantaa WMware-järjestelmien suorituskykyä.

Pelkästään viime vuonna kolme Ontrackin asiakasta menetti tietoja peruuttamattomasti kyseisen toiminnon vuoksi. Vaikka on kieltämättä hyödyllistä, että käyttämätöntä tallennustilaa saa käyttöön automaattisesti, yksi näistä tapauksista osoittaa, kuinka nopeasti kyseinen toiminto voi johtaa peruuttamattomaan tietojen katoamiseen:

Ontrackin tiedostonpalautusasiantuntijat työskentelivät erään Yhdysvaltalaisen vakuutusyhtiön projektin parissa. He löysivät VMDK-virtuaalilevyn tietoja tärkeän virtuaalikoneen sisältävästä varmuuskopiointijärjestelmästä, jonka päälle oli vahingossa kirjoitettu. Kun asiantuntijat yrittivät siirtää VDMK:n seuraavana aamuna, se oli kadonnut. Tilanvapautusta ajanut komentosarja oli tyhjentänyt VMDK:n käyttämät lohkot Datastoresta.

VSphere 5.0:ssa UNMAP-toiminto täytyi ajaa manuaalisesti, mutta vSphere 6.5:ssä se on oletusarvoisesti aktivoituna. Tiedonpalautusasiantuntijat pelkäävät, etteivät VMFS 6:n käyttäjät huomaa UNMAP-toiminnon olevan oletusarvoisesti käytössä, jolloin tietojen palauttamisen mahdollisuudet pienenevät merkittävästi. Tällä hetkellä markkinoilla on noin 2 000 tallennusjärjestelmää, joissa on UNMAP-toiminto. Näihin lukeutuvat muun muassa Dell/EMC Unity (VNX), VMAX, EqualLogic, xTremlO, IMB SVC, Hitachi G Series, VSP, SVM, HP MSA and 3Par, Nimble, Pure, SolidFire ja monet muut.

Tämän vuoksi VMware-järjestelmien käyttäjien kannattaa varotoimenpiteenä kopioida vioittunut thin-provisioitu looginen yksikkö mahdollisimman nopeasti, jos tiedostoja katoaa tai laitteeseen tulee muu toimintahäiriö, ennen kuin kadonneet VMDK-lohkot tyhjentyvät lopullisesti. Jos UNMAP-toiminto on asetettu toimimaan automaattisesti, varmista että sinulla on sellaisen tiedonpalautusasiantuntijan yhteystiedot, jolla on siihen tarvittava tietämys ja työkalut. Esimerkiksi Ontrack Data Recoveryllä on tietämystä ja kokemusta VMware-tiedonpalautuksesta.

Viimeinen ja helposti noudatettava ohje on se, että loogisesta yksiköstä kannattaa aina olla ajantasainen varmuuskopio, jotta mahdollisen tietojen katoamisen tuottamat vahingot pysyvät mahdollisimman pieninä.

 

Kuvan tekijänoikeus: Kapa65/www.pixabay.com

https://pixabay.com/en/wall-stones-hauswand-structure-450106/

 

 

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!