Älypuhelimen ja tabletin muistin tyhjentäminen

maanantai 19. syyskuuta 2016 - Jyri Pohja

Vuonna 2015 älypuhelimia on arvioitu myydyn maailmanlaajuisesti noin 1,4 miljardia kappaletta.

Tablettien markkinoiden on arvioitiin olevan hieman vaatimattomampia 207 miljoonalla myydyllä laitteella vuonna 2015.

Tutkimusyhtiö Gartnerin ennusteen mukaan vuoteen 2018 mennessä jopa 50 % ihmisistä tulee käyttämään ensisijaisesti jotakin mobiililaitetta internetissä suoritettavia tehtäviä varten.

Laitteet keräävät ja niihin tallennetaan luottamuksellisia ja henkilökohtaisia tietoja entistä enemmän. Sitä tosiasiaa ei voi sivuuttaa, kun vanha laite vaihdetaan uuteen tai viedään kierrätettäväksi.

Jälkimarkkinat kasvussa

Gartnerin odotusten mukaan jälkimarkkinat tulevat kasvavamaan vauhdilla. Vuonna 2017 myydään 120 miljoonaa käytettyä laitetta, noin 14 miljardin USD:n arvosta seuraaville käyttäjille. Voidaan puhua varsin vahvasta kasvusta, kun vielä vuonna 2014 laitteita myytiin n. 56 miljoonaa kappaletta 7 miljardin arvosta.

Laitteiden käyttäjien henkilötiedot ovat vaarassa joutua vääriin käsiin jos tärkeät varotoimenpiteet laiminlyödään. Kun vanha älypuhelin luovutetaan uudelle käyttäjälle, voidaan valokuvat, tekstiviestit, sähköpostit, yhteystiedot, muistiinpanot ja muut tiedostot usein kaivaa esiin laitteen muistista. Siitä seuraa potentiaalinen riski joutua petoksen, kiristyksen tai identiteettivarkauden uhriksi. Jos laitetta on käytetty myös työasioiden hoitamiseen, yrityksen luottamukselliset tiedot saattavat vuotaa väärinkäytettäväksi. Muun muassa edellä mainittujen syiden takia on tärkeää, että tiedot hävitetään käytöstä poistettavasta laitteesta asianmukaisesti.

Mihin tiedot on tallennettu?

Puhelimen tietojen hävittämisessä tulee huomioida, mihin tiedot on tallennettu.

SIM-kortti – Pieni muisti, jonka kapasiteetti vaihtelee muutamasta kymmenestä pariin sataan kilotavuun. Tavallisesti siihen on tallennettuna yhteystietoja, puhelinnumeroita ja tekstiviestejä.

Ulkoinen muisti – Suhteellisen suurikokoinen muisti, johon mahtuu paljon kuvia, sähköposteja, videoita jne. Monissa puhelimissa on paikka microSD-korteille, jotka voidaan helposti irrottaa ennen laitteen kierrättämistä. Jos haluat käyttää samaa korttia uudessa puhelimessa, varmista, että myös siinä on tarvittava paikka muistikortille.

Sisäinen muisti – Tällä tarkoitetaan laitteen sisäisiä Flash-muistipiirejä, joita ei ole mahdollista irrottaa.

Riittääkö laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin?

Tehdasasetusten palauttaminen (resetoiminen) on kätevä toiminto, jota voidaan käyttää odottamattomien ja vaikeasti selvitettävien toimintaongelmien ratkaisemiseksi.

Ehjän puhelimen palauttaminen tehdasasetuksiin saattaa puhelimen takaisin siihen tilaan kuin se oli uutena ostettaessa, toisin sanoen tehdastilassa. Vaikka käyttäjän tiedot eivät ole enää näkyvissä, voidaan niitä vielä lukea vaikkapa internetistä ladattavilla ilmaisilla tiedonpalautusohjelmilla.

Tiedonhävitysohjelmistolla, jolla käyttäjätiedot ylikirjoitetaan, voidaan saavuttaa paljon tehokkaampi lopputulos. Jotkut laitevalmistajat tarjoavat laitteeseen sisäänrakennettuja toimintoja, jotka palauttavat laitteen ns. alkutilaansa.

Yritysten tulisi varmistua, että valittu tiedonhävitysohjelmisto tuottaa auditoitavan raportin suoritetusta tietojen hävityksestä. Näin täytetään henkilötietojen käsittelyyn liittyvät raportointivaatimukset.

Neuvot tietojen turvalliseen hävittämiseen

Yksityishenkilöiden mobiililaitteet

SIM-kortti – jos korttia ei ole tarkoitus käyttää uudessa laitteessa, tiedot tulee tyhjentää vanhan laitteen toimintoja hyödyntäen.

Sisäinen muisti – käytä puhelimen omaa tietojen ylikirjoitustoimintoa. Jos laitteessa ei ole tällaista toimintoa, harkitse erillisen tiedonhävitysohjelman käyttöä. Voit kysyä apua puhelimia myyvästä liikkeestä.

Ulkoinen muisti – Useimmiten muistikorttia voidaan käyttää myös seuraavassa laitteessa. Jos kortti ei ole yhteensopiva uuden laitteen kanssa, voit liittää kortin tietokoneeseen ja käyttää erillistä tiedohävitysohjelmistoa.

Yritysten suuret laitekannat

Yritykset ovat luonnollisesti monenlaisen sääntelyn kohteena. Lait, asetukset ja toimintaohjeistukset määräävät, miten salassa pidettäviä henkilötietoja on käsiteltävä. Usein mobiililaitteissa on myös yrityksen omia arvokkaita liikesalaisuuksia. Näiden tietojen päätyminen vääriin käsiin voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja yritykselle ja sen maineelle.

  • Yksinkertaisten tiedonpalautusohjelmien avulla on usein helppo löytää ”tiedonmurusia”. Yrityksen on siksi huolehdittava tietojen asianmukaisesta hävittämisestä ammattikäyttöön tarkoitetulla hävitystyökalulla, joka tuottaa myös tarvittavan raportoinnin.
  • Isoja laitemääriä hallinnoivien yritysten on hyvä laatia laitteiden koko elinkaaren ajaksi rutiinit, joissa laitteiden turvatyhjentäminen on kuvattu laitteen sijainnista ja käyttäjästä riippumatta. Näin kaikki työntekijät tietävät, kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa ja samalla luodaan hyvä toimintatapa yrityksen sisäisen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi.
  • Tiedonhävitysohjelman on kyettävä turvatyhjentämään kaikenlaisia tallennusvälineitä. Mobiililaitteiden osalta on oleellista, että ohjelmistotyökalulla voidaan käsitellä kaikki yrityksen käytössä olevat laitemerkit ja käyttöjärjestelmät, kuten Apple iOS, Android, Windows Phone, Nokian Symbian ja BlackBerry.
  • Tietojen hävittäminen tulisi pystyä todentamaan laitekohtaisesti auditointikelpoisella raportilla, jota ei ole mahdollista väärentää.

100 % turvallinen ratkaisu

Blancco Mobile on kehitetty erityisesti älypuhelinten sisäisten ja ulkoisten muistien sisältämien tietojen turvalliseen hävittämiseen. Ohjelman avulla kaikki käyttäjätiedot, kuten sähköpostit, yhteystiedot ja tekstiviestit tuhotaan lopullisesti. Tämän jälkeen puhelin voidaan turvallisesti ottaa uudelleen käyttöön. Blancco Mobilen avulla voidaan tuhota tiedot älypuhelimista ja tableteista.

 

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!