eDiscovery i Danmark og verden

EDiscovery er et værktøj der håndterer indsamling og udveksling af digitale beviser i juridiske stridigheder.

Forretningsområdet har sin oprindelse fra USA og er generelt mere normalt som udtryk og tjeneste i lande med mere “common law” som f.eks. Storbrittanien.

I disse lande er eDiscovery et krav i civile retssager og i alle undersøgelser.

80 82 03 60 Kontakt mig
img_600x600_globe

img_600x600_monitors

eDiscovery som teknisk hjælpemiddel

Jurister der arbejder med civilret må lære sig at skelne mellem eDiscovery som en retslig proces og den teknik der er udviklet og i mange tilfælde også bliver kaldt eDiscovery.

eDiscovery-teknikken er omfattende og kan bruges i de fleste sager, hvor der er et behov for indsamling af information og analyse af store mængder data i form af e-mail, dokumenter etc.

EDiscovery i Danmark

Det bliver stadig vigtigere for danske jurister at benytte eDiscovery-teknikken. Den er ikke længere forbeholdt “common law” landene.

Teknikken kan formindske omkostninger og forenkle og fremskynde undersøgelser i en række tilfælde:

Konkurrencespørsmål, kontrolmyndighed og overholdelse af love og regler

I Danmark finder vi mange jurister, der bruger eDiscovery-teknikken indenfor konkurrence-feltet. Konkurrencemyndighederne er i de seneste år blevet mere aktive, og fokus har været på karteldannelse, misbrug af stilling og “monopol-tilstand”.

I denne type undersøgelser må store mængder data samles ind, og eDiscovery-teknikken kan bidrage til at effektivisere arbejdet, så tidsfrister overholdes.

Uregelmæssigheder, hvidvaskning og korruption

Flere virksomhedsadvokater og efterforskningsansvarlige bruger eDiscovery-teknikken som et værktøj for internrevision og for at følge op mht. love som eksempelvis Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og Storbrittaniens UK’s Anti-Bribery Act. Værktøjet kan så bruges til at udføre komplette undersøgelser, men også til stikprøver af dokumenter, kommunikation eller regnskabsbilag.

Opretholdelse af tavshedspligt og integritetskrav

EDiscovery-teknikken gør det muligt at søge og filtrere dokumenter, filer og e-mail for at sikre, at personlige og private dokumenter ikke sikres, distribueres eller føres videre i en undersøgelse. Det er muligt at benytte samme teknik for at opretholde kravene i loven om behandling af personoplysninger og i GDPR (General Data Protection Regulation).

EDiscovery-teknikken kan også bruges, når personer ønsker at få slettet personlig information iht. De nye love om personoplysninger. I GDPR’s “the right to be forgotten” er kravene krystalklare. Vores værktøj kan bruges til at identificere data samt kontrollere at de faktisk er blevet slettet.

icon

Behov for sikring og analyse af elektroniske spor?

Kontakt vores eksperter. Ibas har færdigheden og de teknologiske løsninger. Vi hjælper alle - fra store virksomheder, myndigheder, advokater og domstole til privatpersoner.

80 82 03 60 Kontakt mig!