James Farnell

James Farnell

Customer Relationship Manager, Continental Europe, Legal Technologies

James Farnell er kundeansvarlig for KLDiscovery i Kontinental-Europa. James er første kontaktpunkt for klienter og koordinerer og allokerer nødvendige ressourcer til kunderne.

James bistår kundene og koordinerer tjenesterne for dataefterforskning- og andre løsninger til håndtering af elektronisk bevis for bl.a. retssager, voldgift og interne efterforskninger. Han håndterer også spørgsmål vedrørende bistand ved regulatoriske tilsyn i Europa.

James har tidligere arbejdet som advokat indenfor Intellectual Property. James benytter seg af egen erfaring fra retssager og konfliktløsning, når han skal tilbyde løsninger, der dækker kundens ønsker og behov. James har vokset op i Bruxelles og snakker flydende fransk.

Håvard Meldahl, Computer Forensics Team Leader

Håvard Meldahl

Computer Forensics Team Leader, Norge

Håvard har ansvaret for det Norske dataefterforskningsteam, og mere end 20 års erfaring indenfor fagfelterne it-sikkerhed, it-drift, dataefterforskning, datarekonstruktion samt projektledelse. Håvard har specialkompetence indenfor identifikation, sikring og analyse af digital information og spor. Specielt indenfor informationstyveri og misbrug af forretningshemmeligheder (patenter, ophavsret og lignende rettigheder), men også netsvindel, malware og genopprettelse av slettet data er en del af hverdagen.  Han har bistået store virksomheder i ind- og udland i en række forskellige efterforskningssager hvor brug af eDiscovery-løsninger har været centralt. Hans brede kundskap og lange erfaring er et godt fundament for at håndtere komplekse sager.

Håvard har også lang erfaring med at præsentere digitale beviser som udpeget teknisk sagkyndig og ekspertvidne i nordiske domstole.

Vegard Kamben

Computer Forensics Consultant, Norge

Vegard er en af vores eksperter, som arbejder med dataefterforskning. Han bistår kunder med alle tjenester indenfor digital efterforskning og undersøgelser som bevissikring, analyse av computere og mobiltelefoner. Vegard arbejder også med fagområdet «Audio forensics» der går ud på at analysere alle typer lydfiler blandt andet for at bevise autenticiteten af et optag, fjerne støj eller forbedre dele af lydfilen. Vegard har spesialkompetence indenfor lyd, databaser og datasikkerhed.

Vegard har 11 års erfaring indenfor IT og har tidligere arbejdet med virksomhedsefterretning, informationssikkerhed og udvikling.

Michael Nylen, Digital Forensics Project manager, Sverige

Michael Nylen

Digital Forensics Project manager, Sverige

Michael leder det Svenske dataudredningsteam og har mere end 15 års erfaring indenfor IT-forensics, undersøgelser og projektledelse. Michael har lang erfaring fra en mængde forskellige undersøgelser og efterforskninger, særdeles indenfor områder omkring tyveri af forretningshemmeligheder, tyveri af intellektuelle ejendomsrettigheder, konkurrenceudredninger og samt straffesager.

Michael fokuserer på tydelig kommunikation, rådgivning og at bygge langsigtige relationer. Han benytter sin brede kundskab og erfaring indenfor Ediscovery, IT-forensics udredninger, projekter om dataindsamling samt projektledelse for at håndtere komplicerede sager.

Han har også stor erfaring fra at præsentere beviser som ekspertvidne ved domstolene.

Behov for sikring og analyse af elektroniske spor?

Kontakt vores eksperter. Ibas har færdigheden og de teknologiske løsninger. Vi hjælper alle - fra store virksomheder, myndigheder, advokater og domstole til privatpersoner.

80 82 03 60 Kontakt mig!