VMware er en virtualiseringstjeneste der siden lanceringen i 1999 er blevet populær, både hos enkeltpersoner og multinationale virksomheder. Vi ser ofte at i et komplet virksomhedssystem er der satset på VMwares pålidelighed og deres backup muligheder. Når meget står på spil, er det vigtig at have en diaster recovery plan klar for at kunne håndtere en potentiel katastrofe.

VMware recovery er en meget kompleks procedure, men her finder du de centrale begreber, som du behøver at kende.

Korrupt VMFS filesystem

VMFS står for Virtual Machine File System, der selve metoden VMware organiserer og lagrer data på. VMFS filsystemer bruges af to populære VMware produkter: ESX server og flagskibet VMware Infrastructure.

VMFS er et meget fleksibelt filsystem der er cluster-baseret. Det fungerer ikke som en almindelig harddisk. Det kan udvides over mange servere og kan vokse i størrelse uden at formatere eller miste data.

Hvis VMFS filsystemet er skadet, er det vigtigt at tage kontakt med professionelle specialister som kan give de rigtige råd og god førstehjælp. Filsystemet er ganske komplekst og dens cluster-baserede opbygning gør en rekonstruktion mere kompliceret end på traditionelle systemer.

Korrupt VMDK

VMDK filtypen er ofte mere kendt end VMFS. Forkortelsen står for Virtual Machine Disk og er en egentlig softwarebaseret harddisk på toppen af en fysisk harddisk. VMware bruger VMDK filtyper til at lagre et virtuelt operativsystem, der indeholder alle filer, systemindstillinger og programmer indenfor dette virtuelle niveau.

VMDK-er kan blive ødelagt på grund af fejl i softwaren på værtsmaskinen eller ved fysiske harddiskfejl. Men det er altså muligt at redde VMDK filer, eller hente data fra filerne.

RAID svigt

Svigter et RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) kan man miste data uafhængigt af om man er i et virtuelt miljø. RAID fejl opstår normalt når RAID-kontrolleren har et problem med redundancy-mønstrene. Men selvfølgelig er det ikke unormalt at der opstår en fysisk fejl på en af diskene i RAID-opsætningen.

Utilsigtet slettede filer

Det er ofte en nem opgave at hente en slettet fil tilbage som ikke er fysisk overskrevet. Men det er ikke op til alle at prøve det, når en fil ved et uheld bliver slettet i et virtuelt operativsystem. Eksperter ved derimod at virtuelle systemer bruger VDMK filtyper til at lagre alle sine data, og der er det nogle gange muligt at hente mistede filer fra filsystemet uden at scanne harddisken.

Vores VMware ekspertise

Hvis der opstår problemer indenfor VMware-systemet er det værd at kontakte Ibas. Vi har et samarbejde med VMware og bruger nyudviklet teknologi i vores VMware recoveryløsninger.

Remote Data Recovery for VMware

Ibas kan via vores RDR tjeneste koble sig direkte på en kundes system via en krypteret internet forbindelse. Når en katastrofe indtræffer, kan en specialist arbejde 24/7 hvis tabet af data påvirker virksomheden negativt eller at virksomheden står overfor store økonomiske og operationelle problemer eller tab af omdømme.

Tre real-life case-studier af VMware datarekonstruktion.

Mangler VMDK i VMWare på RAID 5

Et RAID–system genstartes da leverandøren fejlsøger et problem på klientens RAID. Dette forårsager en lukning selvom VMWare-værten fortsat er i drift. Da RAID'et kommer online igen mangler en VMDK til en kritisk virtuel maskine.

Senere påviste en Remote data recovery at enkelte områder af VMFS filsystemet var blevet ødelagt, inkluderet «inoden» for den aktuelle VMDK fil. Ved hjælp af proprietært værktøj kunne Ibas gendanne og sekvensere datafragmenter fra den skadede VMDK fil. Yderligere undersøgelser inde i denne fil påviste fejl i det indre EXT (Linux) filsystem. Takket være specifikke reparationer på Guest File System niveau, var ingeniøren i stand til at genoprette det interne volume og gendanne alle tilgængelige data.

Resultat: Alle kritiske data blev genfundet intakte, med nogle små skader i katalogstrukturen.

Utilsigtet sletning af kritisk virtuel maskine

Fredag eftermiddag sletter kunden fejlagtigt en virtuel maskine fra en VMFS. En Ibas ingeniør finder de fragmenter af data som skal til for at genopbygge den slettede virtuelle disk. Den virtuelle disk blev rekonstrueret som en startbar VMDK fil, mens NTFS dataene også blev eksporteret til ekstern lagring.

Resultat: En fuld gendannelse af data blev opnået.

Fejl på RAID-diske som indeholder en VMware Datastore

Et RAID 5 med 8 harddiske hvoraf 2 harddiske havde mekaniske fejl bliver sendt ind til Ibas' laboratorie. RAID-tabellen indeholder et VMware Datastore der indeholder 14 virtuelle maskiner. Kunden havde mislykkes i sine egne forsøg på at rekonstruere data.

I sådan et tilfælde går katastrofealarmen hos Ibas, det samme som med traumeteamet på et sygehus.

Da vi har modtaget sagen kopierer vi 9 harddiske til vores server. 3 af dem har fejl. Dataene bliver kortlagt og RAID'et bliver genopbygget. Vi opdager nye fejl som følge af tidligere rebuild-forsøg, men vi klarer at identificere den bedste konfiguration, inkluderet ombygning af en problematisk harddisk med pariteten fra de andre harddiske.

Derefter bliver nogle enkle VMFS fejl repareret for at give adgang til de virtuelle maskiner. I næste trin bliver syv kritiske virtuelle diske undersøgt, hvoraf flere har små fejl. Ingeniørerne fortsætter med at reparere filsystemet da det bliver muligt og data bliver hentet fra alle de syv kritiske virtuelle diske, deriblandt flere SQL-databaser. Til sidst får fejlfrie maskiner tilført startbare VMDK filer.

Resultat: Til trods for et meget komplekst havari blev stort set al kundedata rekonstrueret.