The way I see it, if you’re gonna build a time machine, why not do it with style?

13. september 2016 af Henrik Andersen

Hånden på hjertet – har du styr på hvilke backup programmer og hvilken tape hardware I har brugt i jeres virksomhed gennem de seneste 10 år – og er du i det hele taget klar over, hvilke data I har taget backup af? Hvis du svarer ja, så hører du til en lille udsøgt gruppe, der har styr på det! Hvis du derimod hører til majoriteten, der ikke kan svare ja, så fortvivl ikke, for nu kan DataAdvisor hjælpe dig tilbage til fortiden!

DataAdvisor – fortidens fremtid!

Ændring af datalagringssystemer eller backup systemer er for mange IT-teknikere ensbetydende med øgede omkostninger, eliminering af viden omkring tidligere backup system, et midlertidigt øget tidsforbrug og mange krævende opgaver, hvor meget kan gå galt. Det kan godt være, at det nye backup system har nogle fantastiske ny funktioner, men er de det meget bedre sammenholdt med udfordringen i selve skiftet fra et system til et andet?

Kroll Ontrack (hovedselskab til Ibas) blev for nylig involveret i et projekt, hvor en global IT-leverandør havde vundet en større opgave for et internationalt="" shippingselskab, hvor opgaven lød på at genskabe kundens backup arkiv. Dette arkiv bestod af mere end 80.000 bånd samlet over de seneste 10 år. Båndende var en blanding af LTO1 til LTO6 og mange af backup systemerne der var brugt eksisterede ikke længere.

Af rent fysiske, tekniske og økonomiske årsager, kunne indholdet af båndende ikke overføres til  det nye system – men da data fortsat var vigtige, i forhold til kunder, medarbejdere og lovgivning, skulle der findes en løsning hvormed data stadig ville være tilgængelig.

Løsningen blev Kroll Ontrack’s nye værktøj, Ontrack DataAdvisor. Løsningen der er uafhængig af backup system (hardware og software) katalogiserer indholdet fra samtlige bånd, til en web-baseret indholdsfortegnelse, der lagres hos Kroll Ontrack.

I forhold til projektet med shippingsleskabet, der bestod første del af at indsamle og konvertere dataoversigten til et fælles format. Anden del bestod i at gøre dataoversigten tilgængelig til kunden, således at kunden kunne søge efter specifikt indhold fra alle backup-bånd. Alle backup bånd blev overdraget til Kroll Ontrack i relation til fysisk håndtering fremover.

Data on the McFly

Ovenstående betyder, at når kunden skal bruge historisk data, så kan kunden finde data i DataAdvisor portalen. Når data er identificeret, så konverterer Kroll Ontrack kun den del der er nødvendig. Dette sparer kunden for masser af penge og megen tid. Samtidig har kunden fået en oversigt over al indholdet fra samtlige bånd!

Du finder mere information om vores løsning på vores webside:

https://www.ibas.dk/band-revision-katalogisering/

Og som altid, så kan du ringe til Henrik Andersen hos Ibas|Kroll Ontrack på 40340034 eller sende en e-mail til henrik.andersen@ibas.dk – Henrik kan ikke hjælpe dig med at lave Pizza i en Hydrator – men han kan hjælpe dig med at spare mange penge og megen tid, og samtidig få information om, hvad det er for data der blev gemt - dengang i fortiden.