Skal vi prøve en skyløsning?

3. marts 2016 af Henrik Andersen

I dag køber 3 ud af 10 danske virksomheder skyløsninger. Usikkerhed omkring datasikkerhed er problemet. Uden tvivl vil intelligente løsninger som er virtualiserede, skalerbare, fleksible, sikre og rimelige investeringer, lokke flere til i årene som kommer.

Hvis man er i startfasen til en sådan investering, er det selvfølgelig vigtigt at identificere sine egne krav og behov for datalagring. Derefter må man sætte sig ind i hvilke muligheder der findes i skyen og hvordan disse passer til virksomhedens kravspecifikation. Vi påstår at hovedforskellene mellem de forskellige leverandører og deres løsninger i dag, er prisen.

Offentlig sky

Her finder du virksomheder der tilbyder deres løsninger til alle over internettet. Forskellige løsninger som Software-as-a-service (SaaS), komplette skyplatforme (PaaS) eller Infrastructure-as-a- service (lagring eller server). De bedste eksempler er Webmail tjenester eller Google Docs, eller betalte løsninger som Microsoft Office 365.

Privat netsky

Mange virksomheder har private løsninger til internt brug til deres ansatte inkluderet i deres netskyløsninger. Her er data beskyttet bag en firewall og dette anses for at være meget sikkert til ansattes håndtering af virksomhedskritiske data. Ansatte kan dermed nyde godt de af skalerbare investeringer virksomheden har gjort og man behøver ikke at tænke på installation og opdatering af applikationer. Vi vil formodentlig se en kraftig øgning i sådanne løsninger fremover.

Hybrid cloud

Hybrid mikser løsningerne der allerede findes. I en sådan infrastruktur kan en virksomhed administrere dele af driften lokalt, mens andre dele af virksomheden lagres uden for IT-afdelingens egen infrastruktur. Dette miks sørger for at kritiske applikationer håndteres internt mens mindre sensitive applikationer eller data lagres af eksterne skyleverandører.

Hovedmålet ved valg af hybrid er sædvanligvis at undgå at lave for store forandringer i den eksisterende løsning. Udfordringen er at udskille de kritiske virksomhedsprocesser, der skal beskyttes af egne systemer.

Community cloud

Dette er løsninger hvor institutioner eller samarbejdende virksomheder deler en skyinfrastruktur som der kun er adgang til for medlemmerne. I Norge findes eksempelvis en nordisk Community Cloud for forsknings- og uddannelsessektoren. Den giver universiteterne mulighed for at lagre og dele information på en tryg og sikker måde selvom alle data lagres lokalt="" i hvert enkelt land.

Hvad skal vi vælge?

Et spørgsmål der er umuligt at svare præcist på fordi introduktionen af sådanne løsninger sandsynligvis vil være et paradigmeskifte for enhver virksomhed. Men vi kan først se på hvilke fordele teknologien fører med sig:

* Fleksibilitet: adgang til data og applikationer når man har internet.

* Uafhængig: mere uafhængig fra interne IT-ressourcer og virksomhedsprocesser.

* Omkostningsreduktioner: sparer driftsomkostninger, vedligeholdelse af infrastruktur, reducerede bemandingsomkostninger og planlægningsmæssige omkostninger på mængden af data man lagrer.

* Skalerbart: datamængden vil bare fortsætte med at vokse.

* Teknologi: I er garanteret i at tage del af en teknologi som stadig er i udvikling.

Det er også vigtigt at være klar over de negative sider:

  • Sensitive virksomheds– og personlige data lagres uden for virksomhedens systemer.
  • Der skal afklares eventuelle udfordringer med lokale love og regler for datalagring.
  • Man bliver hurtigt afhængig af leverandørens ve og vel!
  • Båndbreddeproblematik ved adgang til data
  • Hvordan håndteres nedetid og kriser, eksempelvis datahavarier?

Når vi skal konkludere vil vi trække styrkerne frem i Hybrid cloud. Her vil fleksibiliteten i løsningerne sørge for en helt anden IT-hverdag når man kan udfase rigide IT-løsninger og bemandingen kan justeres efter behov. Omkostningsmæssigt vil sådanne løsninger være "enkle at beregne"

Hvis man også lægger tid og ressourcer i en risikoanalyse af data og processer, vil man kunne klassificere data således at de havner på den rigtige placering i skyløsningen. Så bør man være sikret rimelige og effektive løsninger med minimale datasikkerhedsrisici.