Selvom det er gammelt, er det vigtigt!

30. september 2016 af Henrik Andersen

Flertallet følger «almindelig praksis» nå de tager backup af vigtige firmadata. For flertallet gælder det, at de bruger bånd til backup og disse bånd opbevares i eget arkivskab. Derefter tænkes der ikke så meget mere, på de involverede backupbånd! Lige indtil der tilfældigvis er nogen der skal have tilgang til noget af den data der er placeret på et eller flere af backupbåndende.

Vi møder ofte it-teknikere, der er blevet bedt om at finde specifikke «data»  – meget hurtigt!

Prioritering

En effektiv datahåndtering, er et af mange afgørende elementer, i forhold til at understøtte produktionen i en virksomhed. Datamængden øges kontinuerligt og lagringsbehovet skaber ofte udfordringer i et allerede hårdt belastet it-budget. Balancen tipper mellem omkostninger, risici og effektivitet. Ud fra vores erfaring kan vi konkludere, at backup- og arkiveringsløsninger sjældent har den rette prioritet.

Migreringsudfordringer

Når der implementeres nye løsninger, betyder det også nye udfordringer i relation til at have tilgang til historiske data. Når vi håndterer konverteringsopgaver for vores kunder, så støder vi typisk ind i 4 til 5 forskellige båndformater. Nogle bånd giver også altid udfordringer, på grund af fejl. Derved risikeres det, at data er tabt for altid. Hvis du skal migrere data, så må du tage højde for at flere af båndende også skal gennem en rekonstruktionsproces.

Bånd trusler

Det er vigtigt at forstå, hvorfor der så let opstår problemer med tilgang til data i forhold til bånd.

Problemer med programmerne

Selv om programmerne er konfigureret korrekt, så kan fejl forårsage at korrupte data først opdages når der læses fra båndet. Test derfor kvaliteten af data, efter backup. Programmerne kan ikke udlæse korrupte data.

Fejl på medie

  • Fejl på båndet
  • Slidte bånd
  • Problemer ved læsning
  • Logiske fejl på data, der umuliggør læsning af data

Menneskelige fejl

Det er menneskeligt at fejle og en typisk fejl er at nulstille er «re-initialisere»  et bånd før brug. En anden fejl er også at glemme at aktivere, muligheden for «append» der giver mulighed for at lægge data til et allerede eksisterende datasæt. Hvis dette glemmes, så bliver det eksisterende datasæt overskrevet.

Gamle systemer

Revisorer vil gerne have tilgang til gamle data. I andre tilfælde kan det skyldes juridiske processer.  Kort fortalt="" - gamle data må konverteres til nyt format eller til ny teknologi for at være læsbare over tid, for at efterkomme juraen og revisorerne. Her ser vi ofte, at båndende er blevet gemt, men den tilhørende hard- og software er for længst kasseret.

Brand og vand

Uforudsete hændelser ødelægger ofte backup arkiverne. Brand eller vand ødelægger ofte båndende. Vi anbefaler, at de historiske data ikke gemmes i kælderen eller på loftet. Vand har det med at samle sig i kældrene og røgen stiger som bekendt opad.

 

Husk som altid, at vi hos Ibas står parat til at hjælpe dig, hvad enten der er tale om datanedbrud eller datakonvertering. Vi er de bedste indenfor begge områder – så har du brug for hjælp så ring til Henrik eller Mai-Britt på 70223400 – så hjælper vi dig med at få tilgang til dine gamle data.