Databeskyttelse | Datasikkerhed | Ibas Ontrack Blog

14. oktober 2016 af Henrik Andersen

I denne uges blog og i de kommende uger, vil vi se nærmere på den nye persondataforordning der er blevet vedtaget i EU. Forordningen blev offentliggjort tidligere i år og træder endeligt i kraft den 25. maj 2018.

Udgangspunktet for forordningen er at danne et fælles regelsæt for EU borgere i forhold til at håndhæve den enkeltes ret til databeskyttelse samt lette den frie udveksling af personoplysninger.

Den første artikel vi vil se på, er artikel 25: Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger. Specifikt side 151. Her er der fokus på data i forhold til opbevaringsperiode og tilgængelighed. Med andre ord, så er det her, at data-backup-proceduren skal efterses. Teksten lyder:

Den dataansvarlige gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillinger at sikre, at kun personoplysninger, der er nødvendige til hvert specifikt formål med behandlingen, behandles. Denne forpligtelse gælder den mængde personoplysninger, der indsamles, og omfanget af deres behandling samt deres opbevaringsperiode og tilgængelighed. Sådanne foranstaltninger skal navnlig gennem standardindstillinger sikre, at personoplysninger ikke uden den pågældende fysiske persons indgriben stilles til rådighed for et ubegrænset antal fysiske personer.

Der er mange udfordringer forbundet med backup af data – eller skal jeg sige, når data skal genskabes (restore). For det er først under restore processen, at man finder ud af om:

  • Der er foretaget backup af data?
  • Kan vi finde backup’en?
  • Kan vi genskabe data fra det pågældende bånd?
  • Kan vi genskabe data fra det pågældende format?

Selvom det er samme backupprogram der er brugt i alle årerne, så er det ingen garanti for, at nyeste version kan udlæse en version der har 2 eller 3 generationer på bagen.

Det er dyrt at vedligeholde det gamle backupsystem, og hvor tit skal det gamle data bruges?

Hvorfor bliver data ikke bare migreret/konverteret til seneste version? Det er vel fordi det er en omkostning, som man gerne vil være foruden?

Vi har løsningen, der en gang for alle eliminerer udfordringen med datatilgangen fra en tidligere backup!

Vi kalder løsningen for DataAdvisor.

Kort fortalt="" så går løsningen ud på, at data først udlæses og konverteres når der er behov for at genskabe tidligere data.

Oversigten over data, der er indeholdt på de involverede backupbånd vises i en Portal. Når der er brug for data, udvælges de via Portalen og herefter genskabes (og eventuelt konverteres) data.

Blandt systemer der kan håndteres kan nævnes: TSM, Netbackup, Backup Exec, Networker/Legato, HP Dataprotector, Arcserve og Commvault.

Det er billigt og hurtigt og persondataforordningen overholdes! Og som en sidegevinst. Man sparer vedligeholdelsen af den eller de gamle backupsystemer, uden at gå på kompromis med muligheden for at genskabe data.

Hvis du vil reducere backupomkostningen og samtidig overholde kravene fra den nye persondataforordning, så kontakt Henrik Andersen fra Ibas Danmark – Henrik kan fortælle dig meget mere om DataAdvisor. Henrik kan kontaktes på telefon 70 22 34 00 eller på e-mail: henrik.anderen@ibas.dk.