Datatab | Skadetyper | Medieskade | Ibas Ontrack Blog

20. september 2016 af Henrik Andersen

Hvis du har oplevet tab af data, har du med stor sandsynlighed også oplevet en mekanisk skade på din lagringsenhed. Det er den type skade vi oftest ser på vores laboratorium. Årsagen, den skyldes typisk en tabt PC eller en ekstern harddisk, der er faldet på gulvet.

Når du på et eller andet tidspunkt i livet kommer til at opleve et datatab (såfremt du ikke allerede har oplevet et datatab) så følger der her, information om selve datarekonstruktionsprocessen.

Fysisk skade på mediet

Dette udtryk bruges ofte, når der er opstået skade på magnetbelægningen, på pladerne. Det er her data er lagret. Det er dog sådan, at enhver skade på de bevægelige dele er lig med en fysisk skade!

Hvordan opstår skaden?

Den hyppigste årsag er at harddiskens læse- og skrivehoveder, kommer i kontakt med pladerne. Omfanget af skaden vil variere, men taber man en harddisk på gulvet, så kan dette efterlade et lille krater i overfladen, der over tid kan skabe grundlaget for et større nedbrud. Skaden bliver også større hvis harddisken er aktiv i uheldsøjeblikket. Andre årsager kan også være almindelige slitage, støv og manglende køling ved høje temperaturer.

Hvordan ved du, at skaden er landet?

Der kan være flere indikationer på, at der er opstået en fysisk mekanisk skade:

  • PC’en starter ikke
  • Det tager lang tid at åbne en fil
  • Information om at der ikke opnås kontakt til harddisken
  • Disken klikker
  • Harddisken starter ikke

Kan data reddes?

Dette er det første spørgsmål som vores kundecenter hører, når fortvivlede brugere retter henvendelse til os. Svaret afhænger af, hvad der er sket og hvor stor en skade fejlen har forårsaget på lagringselementerne.

Crash Level 1 (C1)

Dette er mindre skader der knapt kan ses med det blotte øje. Derfor arbejder vi også med mikroskop. Er du meget uheldig opstår skaden på diskens systemområde. Dette han forårsage at disken ikke kan gå i -ready mode- og derved er der ingen adgang til dataområdet. Data kan reddes ved denne type skader.

Crash Level 2 (C2)

Her er der tale om synlige skader og skadens placering er afgørende for om data kan reddes. Hvis vi får tilgang til disken, så tager vi et diskimage – det vil sige, at indholdet fra alle sektorerne fra samtlige plader skal kopieres over til et andet lagringsmedie.

Crash Level 3 (C3)

Her er vi ved vejs ende – eller som vi siger: No Recovery Possible. Magnetbelægningen er skrabet af pladerne og derved er data også skrabet væk.

Hvad kan du selv gøre?

Sluk for enheden!

Dette er det bedste råd i relation til ikke at forværre skaden. Hvis du forsøger at redde data, kan du samtidig risikere at gøre skaden være!

Du (og andre) skal ikke åbne harddisken!

Det sker, at vi får harddiske på vores laboratorium, hvor vi kunne have reddet data, såfremt disken ikke havde være åbnet.

Så har du den mindste tvivl, om du er ved af få skader, så ring til Ibas på 70223400 – så skal vi nok hjælpe dig med at få din data tilbage. Og husk, at selvom der skydes op til 50.000 skader årligt i Danmark, så kan skaden stadig ramme dig – hvad enten det er en skovskade, en husskade eller en mekanisk skade!